Ocenia ľudí so srdcom na dlani

Tých najlepších dobrovoľníkov ste mali možnosť nominovať do 18. decembra 2019. V januári 2020 sa dozviete, kto z nich získa cenu.

 „Tohtoročné oceňovanie najlepších dobrovoľníkov mesta Nitry za rok 2019 sa uskutoční v stredu 29. januára v nitrianskej Synagóge,“ informuje mesto Nitra.

Po prvýkrát sa podujatie Srdce na dlani konalo v roku 1999 v Bratislave. Od roku 2011 sa do tejto milej tradície zapája aj mesto Nitra v spolupráci s Nitrianskym centrom dobrovoľníctva. Každoročne počas slávnostného večera, ako prejav uznania a pochvaly, ocenia najlepších a najiniciatívnejších dobrovoľníkov.

Minuloroční ocenení dobrovoľníci
zdroj: fb Nitrianske centrtum dobrovoľníctva

 „V uplynulom 8. ročníku prišlo 29 nominácií od 20 organizácií so 75 menami,“ pokračuje mesto a dopĺňa, že nominanti majú možnosť získať cenu v ôsmich kategóriách.

Dobrovoľníci majú možnosť získať ocenenie v sociálnej a zdravotnej oblasti, v kategórii šport, kultúra a umenie, ochrana životného prostredia, škola priateľská k dobrovoľníctvu, dobrovoľník/čka do 18 rokov alebo za prácu s deťmi a mládežou. Nominovať ich mohli organizácie, inštitúcie aj neziskový sektor.

zdroj: fb Nitrianske centrum dobrovoľníctva

„Komisia, ktorá bude z nominácií vyberať najlepších dobrovoľníkov, nebude mať ľahkú prácu. Verím však, že Srdce na dlani získajú opäť ľudia, ktoré si toto ocenenie zaslúžia,“ dodala riaditeľka NCD Jana Andreasová.

Televízia Nitrička

Forgot Password