Prízemie mestskej tržnice sa má prepojiť s ulicou. Vizuálny smog chcú obmedziť

Cieľom je priestory opraviť, zjednodiť, zabezpečiť bezbariérovosť, regulovať reklamné plochy a otvoriť tržnicu do ulice.

Obnova Mestskej tržnice v Nitre má pokračovať. Podľa poslednej informatívnej správy, ktorá bola predložená mestskému zastupiteľstvu je hlavnou témou obnovy debarierizácia, revitalizácia nádvoria a samotného trhoviska.

Budova tržnice je zároveň kultúrnou pamiatkou. Bývalé honvédske kasárne vznikali v roku 1890. Z tohto roku pochádzajú aj okná. Šesťdesiat okien na 1. poschodí je aktuálne v havarijnom stave.

„V súčasnosti Mestská tržnica v Nitre nenapĺňa potreby všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta, nedostatočne reflektuje na potreby komunity, neodkazuje na svoju historickú hodnotu, nevytvára priestor pre kultúrne a vzdelávacie aktivity a nedostatočne reaguje na súčasnú a budúcu komerčnú výstavbu a demografické zmeny v susedstve,“ uvádza sa v informatívnej správe. Snahou je uvedené negatíva zmeniť.

Priestor má byť trhom a kultúrnym centrom. Zároveň je treba riešiť technickú stránku pamiatky a jej spriechodnenie.

Mestská tržnica (foto: NH)

Medzi stanovené priority patria aj hygienické požiadavky. Na konštrukcii prestrešenia majú pribudnúť siete proti holubom. Podľa správy bude prestrešenie potrebovať aj dezinfekciu a nový náter.

Cieľom je vytvoriť jednotný dizajn predajných stánkov a stolov. Prízemie je určené pre záhradkárske obchody, služby a ostatné prevádzky majú vyhradené poschodie.

Trhovisko sa má zmeniť na variabilný priestor. Pribudne pódium, detská zóna, zeleň a drobná architektúra. Statická doprava bude z plochy nádvoria vylúčená.

Budova ako národná kultúrna pamiatka vyžaduje aj stanoviská Krajského pamiatkového úradu.

Z pamiatkarskeho hľadiska je podstatná obnova okenných výplní na poschodí, výplní zachovaných dverí, oprava nefunkčných strešných žľabov či riešenie vlhkosti a kanalizácie v objekte. Okrem toho podľa správy treba: „odstrániť nepovolené pevné prístrešky uchytené na krídla pamiatkovej budovy z nádvoria a nahradiť ich kazetovými markízami. Odstrániť reklamy a reklamné pútače z pamiatkovej budovy a znížiť vizuálny smog“.

foto: archív TV Nitrička

Materiál bol predložený v súvislosti s presunom finančných prostriedkov určených na projekt Župného námestia, čo sa nestretlo u poslancov so všeobecným súhlasom. Prečo dochádza k presunu, zaujímalo poslanca Jána Vanča. „Nestíhame určite spraviť súťaž aj projektovú dokumentáciu, preto som dal tento návrh, aby sme peniaze zo Župného námestia alokovali do tržnice, kde naopak sme schopní spraviť veľmi rýchlu intervenciu, kde to bude aj vidieť,“ vysvetlil primátor Nitry Marek Hattas. Župné námestie sa tak dočká zatiaľ len architektonickej súťaže. „Dobre, že bude tržnica spravená, ale mohlo byť aj toto,“ dodal Vančo pričom so zmenou nebol úplne stotožnený. Poslanec Štefan Štefek pripomenul, že námestie bolo rekonštruované pred 8 rokmi: „Ja myslím, že tie prostiedky budú lepšie využité na tržnici, než na Župnom námestí“.

Prvá etapa rekonštrukcie sa začne zo strany Štúrovej ulice v bloku A.

Dôvodom je vyššia fluktuácia nájomcov a možnosť spojiť nádvorie tržnice a Štúrovu ulicu s vysokým pohybom ľudí a novými objektmi – Tabáň, OD Prior a Orbis. Zmeny budú financované z rozpočtu mesta a dotačných projektov.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password