Obecný úrad v Močenku sa presťahoval späť do zrekonštruovanej budovy

Budova Obecného úradu v Močenku prešla komplexnou rekonštrukciou.

Počas rekonštrukčných prác boli od začiatku februára tohto roka jednotlivé oddelenia obecného úradu presťahované do priestorov kultúrneho strediska – kláštora na Školskej ulici. „Po ukončení rekonštrukcie je obecný úrad presťahovaný naspäť a nachádza sa na pôvodnej adrese na Ulici sv. Gorazda,“ informovala samospráva.

Rekonštrukčné práce sa začali vo februári tohto roka.

Obec podala na sprostredkovateľský orgán Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru v rámci výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia ešte v roku 2017 projekt Zníženie energetickej náročnosti združeného objektu obecného úradu. Získala nenávratný finančný príspevok 788 420 eur, pričom celková výška oprávnených nákladov je stanovená na 829 916 eur, informoval starosta Močenka Roman Urbaník. Spoluúčasť obce predstavuje 41 496 eur.

Hlavnými aktivitami projektu boli rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu, vykurovania a systémov osvetlenia.

Od ich úspešnej realizácie obec očakáva okrem zlepšenia materiálno-technického stavu budovy aj zlepšenie energetickej efektívnosti a zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu. To by sa malo prejaviť najmä v znížení spotreby primárnej energie na vykurovanie a znížení nákladov na zabezpečenie prevádzky budovy.

Foto: Obec Močenok

Televízia Nitrička

Forgot Password