Obec musí zabezpečiť dodržiavanie karantény obyvateľov dvoch bytových jednotiek

Obec Jelšovce v okrese Nitra je povinná zabezpečiť kontrolu dodržiavania karanténnych opatrení, izolácie v domácom prostredí osôb pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19, ako aj karantény všetkých osôb, ktoré boli v úzkom kontakte s pozitívnymi osobami, ktoré sú obyvateľmi bytových jednotiek Jelšovce číslo 118 a 276.

Rozhodol o tom Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre vyhláškou, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia, informovala regionálna hygienička Katarína Tináková. 

Pri kontrole dodržiavania karanténnych opatrení budú asistovať príslušníci Policajného zboru v spolupráci s inými zložkami a osobami.

V prípade zistenia porušenia karanténnych opatrení je samospráva povinná zabezpečiť obmedzenie ich pohybu v rámci obce Jelšovce a zabezpečiť neodkladné hlásenie porušenia karanténnych opatrení na Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre. Rovnako je povinná nahlásiť úradu každé nové podozrenie z ochorenia COVID-19, ako aj jeho výskyt. Obec je zároveň povinná zabezpečiť dezinfekciu verejných priestranstiev v obci.

Televízia Nitrička

Forgot Password