Občianske hliadky prinášajú prvé výsledky

V Dražovciach a Krškanoch na poriadok a bezpečnosť dozerajú občianske hliadky.

Ostré konflikty v nitrianskych mestských častiach Dražovce a Krškany sa radnica rozhodla riešiť miestnymi občianskymi poriadkovými službami. Tie obrusujú hrany spolunažívania väčšinového obyvateľstva a marginalizovanej menšiny.

K zriadeniu poriadkových služieb prispela aj dlhodobá kritika a petícia nespokojných obyvateľov Krškán. V uvedených lokalitách v súčasnosti pôsobia dve dvojčlenné poriadkové služby, ktoré sú odborne zaškolené Mestskou políciou v Nitre. „Ich hlavnou úlohou v rámci projektu spolufinancovaného Európskym sociálnym fondom cez Operačný program Ľudské zdroje je pozorovaním, vhodnou komunikáciou, poskytnutím základného poradenstva, prípadným operatívnym nahlásením a následným dokumentovaním či aktívnym prístupom, alebo zásahom preventívne predchádzať eskalácii sociálnych problémov v lokalitách Dražovce a Krškany,“ informuje mesto Nitra.

Po štyroch mesiacoch pôsobenia hliadok je počuť prvé pozitívne ohlasy.

„Áno, je to tak. Občania sa spočiatku k zriadeniu hliadok stavali skepticky, no dnes už badáme prvé pozitívne výsledky. Ide to síce pomalými krokmi, no musím priznať, že situácia sa o poznanie zlepšila,“ vyjadril sa za mestskú časť Zobor, Dražovce poslanec Pavol Varga. Podľa neho sú hliadky medzi minoritou rešpektované.

Bratranci Marek a Ján Lakatošovci sú členmi poriadkovej služby od júla. V rámci svojej funkcie riešia susedské konflikty, upozorňujú občanov, aby nevytvárali divoké skládky, neparkovali svojimi autami pred domami spoluobčanov. K ich práci patrí aj odprevádzanie školopovinných detí z Orechovho dvora do Základnej školy v Nitre-Krškanoch. „Vezieme sa spolu s deťmi v autobuse a popritom dohliadame, aby vošli priamo do budovy školy, kde ich od nás prevezme učiteľka alebo asistentka,“ hovorí Marek Lakatoš. Túto úlohu majú aj v Dražovciach a na Borovej ulici v Nitre. Kontrolujú aj dochádzanie detí do Špeciálnej školy na Mudroňovej ulici.

Spolupracujú s Mestským úradom v Nitre aj so štátnou políciou.

„Cítime sa užitoční. Spolupracujeme s Mestskou políciou v Nitre, s pani vedúcou odboru sociálnych služieb aj s pani Martinou Záhorcovou z odboru sociálnych služieb. Obe sú k nám veľmi ústretové,“ vyjadrili sa členovia hliadky. Financie na zriadenie poriadkových služieb poskytol Európsky sociálny fond v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Ide o sumu vo výške 93 239, 59 eur, čiže 95 % z celkových oprávnených výdavkov. Zvyšných 5 % financuje mesto Nitra z vlastných zdrojov.

Situáciu v uvedených lokalitách môžu postupnými krokmi zlepšiť aj komunitné centrá a ambasádorka pre komunity. „Túto problematiku berieme naozaj vážne. Náročným a zložitým výberovým konaním sme na pracovnú pozíciu ambasádorky našli skúsenú osobu,“ povedal hovorca mesta Nitra Tomáš Holúbek.

Zdroj foto: mesto Nitra

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password