O turistické značky sa starajú dobrovoľníci. Pridať sa k nim môžete aj vy

Milovníci prírody môžu absolvovať školenie značkárov prostredníctvom športového klubu mládeže OTI a Klubu slovenských turistov.

V značení turistických chodníkov je Slovensko svetovou špičkou. Patrí tam predovšetkým vďaka aktivite Klubu slovenských turistov, ktorý nadväzuje na tradíciu ešte z čias Rakúsko-Uhorska.

Značenie nových trás a obnovovanie starých značiek prebieha každý rok od marca do októbra.

Teraz majú milovníci prírody a turistiky príležitosť zúčastniť sa školenia značkárov turistických trás v rámci regiónu Nitra.

„Na rozdiel od bežných turistov majú značkári možnosť dokonale spoznať les a oboznámiť sa s miestnou faunou a flórou, objaviť doposiaľ neznáme zákutia regiónu Nitra počas značenia nových trás, získať odznaky od 4. po 1. triedu či pomôcť pri hľadaní nezvestných osôb a mnoho iných výhod,“ informoval športový klub mládeže OTI, pôsobiaci v nitrianskom regióne.

Na Slovensku sa dobrovoľníci starajú o takmer o 15-tisíc kilometrov turistických trás.

„Školenie značkárov prebieha v niekoľkých fázach. Začína sa úvodným seminárom v prírode na vopred dohodnutom mieste, kde skúsení značkári predstavia túto prácu, značky, trasy a pod. Účastníci sa následne stanú pomocnými značkármi a sprevádzajú certifikovaných značkárov na jednodňových túrach v regióne Nitra,“ uviedol Klub slovenských turistov.

Keď pomocníci vyznačia 10 km turistických trás, môžu sa zúčastniť celoslovenského školenia značkárov. Po jeho úspešnom dokončení už môžu pracovať sami, vyznačovať nové trasy a získavať odznaky v závislosti od počtu vyznačených trás.

Viac informácií o školení nájdete tu.

Ilustračná snímka: OTI Slovakia

V prípade, že pripravujete podujatie alebo máte iné zaujímavé informácie, tipy či postrehy, môžete ma kontaktovať na jana.krajcovicova@nitrianskyhlasnik.sk.

Televízia Nitrička

Forgot Password