O kurzy slovenského jazyka je v Nitre enormný záujem

Účastníci a účastníčky sa môžu zároveň zapojiť do aktivít, ktorých cieľom je zlepšenie života všetkých ľudí v Nitre.

Koncom júna občianske združenie Mareena v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou spustili intenzívny 10-týždňový jazykový kurz slovenčiny pre začiatočníkov. Je súčasťou projektu IN-HABIT a navštevuje ho 20 cudzincov a cudziniek žijúcich v Nitre, pôvodom napr. z USA, Indie, Iránu, Ukrajiny, či Portugalska.

„Ide o ľudí, ktorí v Nitre pracujú, podnikajú alebo študujú. Tento kurz je oproti iným aj v niečom veľmi špecifický a výnimočný – účastníci a účastníčky majú totižto možnosť participovať na realizácii aktivít súvisiacich s implementáciou projektu IN-HABIT. Budú tak priamo zapojení do plánovania a realizácie rôznorodých aktivít, ktorých cieľom je zlepšenie života všetkých ľudí v Nitre,“ uviedlo občianske združenie.

Participáciu cudzineckých komunít na lokálnej úrovni vnímajú v Mareene ako kľúčovú. Podľa nich je dôležité vytvárať prístupný priestor pre ich participáciu, pretože oni najlepšie vedia, čo ako obyvatelia v meste zažívajú, čo by potrebovali a ako môžu prispieť.

Okrem intenzívneho kurzu pre začiatočníkov spustili aj dva nové nízkoprahové jazykové kurzy slovenčiny pre ľudí na úteku z Ukrajiny, ktorí žijú v Nitre.

„V spolupráci s Krajským osvetovým strediskom v Nitre prebiehajú dvakrát do týždňa lekcie na sídlisku Chrenová a v spolupráci s Nitrianskym centrom dobrovoľníctva sa môžu ľudia z Ukrajiny dvakrát týždenne pridať na lekcie na sídlisku Klokočina,“ informovala Mareena na Facebooku.

O kurzy slovenského jazyka je enormný záujem – už v rámci prvého týždňa ich navštívilo približne 50 účastníkov. Sú otvorené, je možné sa pridať kedykoľvek.

Ilustračné foto: Freepik

Televízia Nitrička

Forgot Password