O empatii so 165 katechétmi

Katechéti z Nitrianskej diecézy sa minulú stredu zúčastnili prednášky o empatickom rozhovore.

V Nitre sa 12. februára 2020 konal Metodický deň pre katechétov. Po niekoľkých rokoch sa tak opäť stretli učitelia náboženskej výchovy z celej diecézy.

 „Zúčastnilo sa ho 165 učiteľov a kňazov, ktorí aktívne vyučujú na školách v obciach a mestách na území biskupstva. Nosnou témou stretnutia bola problematika empatického rozhovoru v práci učiteľa.“

Ako správne takýto rozhovor viesť, objasnila zúčastneným Eva Račková vo svojej odbornej prednáške. „Problematiku účastníkom stretnutia ozrejmila nielen teoreticky, ale zamerala sa aj na proaktívne využívanie techník vedenia empatického rozhovoru v práci učiteľa,“ vysvetľuje nitrianske biskupstvo a dodáva, že katechéti si mohli vypočuť čosi o empatii, jej koreňoch, ale dozvedeli sa aj to, ako identifikovať emócie a potreby v komunikácii so žiakmi a ako rozvíjať emočnú inteligenciu.

A ako by mal katechét teda so žiakom diskutovať, aby šlo o empatický rozhovor?

Tým najsprávnejším spôsobom, ako rozhovor viesť, je vyberať zo svojej slovnej zásoby čo najvhodnejšie slová a zároveň klásť tie správne otázky.

 „Aj keď téma metodického dňa bola zameraná predovšetkým na komunikáciu učiteľa so žiakmi v škole, poznatky a odporúčania Račkovej budú môcť účastníci metodického dňa využívať aj pri akejkoľvek komunikácii s ľuďmi, s ktorými sa dennodenne stretávajú,“ dopĺňa Biskupstvo Nitra.

Televízia Nitrička

Forgot Password