NSK s pôžičkou na rekonštrukciu a modernizáciu ciest a mostov

NSK si od štátu požičiava 15 miliónov eur na opravu mostov a ciest II. a III. triedy. Nitriansky samosprávny kraj si od štátu požičia financie na avizovanú rekonštrukciu a modernizáciu mostov a ciest II. a III. triedy. Nitriansky kraj má vyše 2000 km ciest II. a III. triedy, na ktorých je spolu 525 mostov. Pôžička

NSK si od štátu požičiava 15 miliónov eur na opravu mostov a ciest II. a III. triedy.

Nitriansky samosprávny kraj si od štátu požičia financie na avizovanú rekonštrukciu a modernizáciu mostov a ciest II. a III. triedy. Nitriansky kraj má vyše 2000 km ciest II. a III. triedy, na ktorých je spolu 525 mostov. Pôžička bola schválená ešte začiatkom mája a kraj by ju mal splácať 10 rokov.

„Bezúročnú pôžičku vo výške 15 miliónov eur bude kraj čerpať postupne. Splácanie by malo byť v pravidelných ročných splátkach po dobu 10 rokov, počnúc rokom nasledujúcim po vyčerpaní pôžičky,“ povedala nám hovorkyňa NSK, Oľga Prekopová.

Nitriansky kraj je krajom dolných tokov najväčších slovenských riek, mosty sú tu teda dlhšie ako na tokoch horných a náklady na rekonštrukciu mostov tak budú vysoké. Začať by sa malo s mostmi, ktoré sú v kritickom stave, presné poradie ciest a mostov ale určené ešte nie je. Po prerokovaní v odborných komisiách bude presný zoznam predložený na schválenie Zastupiteľstvu NSK.

„Cesty II. a III. triedy a mosty, ktoré sa budú rekonštruovať z pôžičky, podliehajú schváleniu Zastupiteľstvom NSK. Ich špecifikácia sa v súčasnosti pripravuje,“ pokračovala Prekopová.

Pôžička bude čerpaná postupne, na základe žiadostí. Kraj by ale rád s opravami začal čo najskôr po schválení zoznamu. Presný dátum, do ktorého by peniaze z pôžičky mali byť vyčerpané, známy ešte nie je. NSK ale vo svojej žiadosti uviedol možnosť čerpania v rokoch 2019-2023. Za posledné roky Nitriansky kraj investoval do opravy ciest značnú čiastku.

„Za roky 2011-2018 kraj opravil cesty druhej a tretej triedy vo výške takmer 25 miliónov eur z vlastných finančných zdrojov. Za rovnaké obdobie zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu NSK investoval do modernizácie ciest 28,5 miliónov eur,“ dodala Prekopová.

Daniel Mičík

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady? Kontaktujte ma na mailovej adrese: daniel.micik@nitrianskyhlasnik.sk :-)

Televízia Nitrička

Forgot Password