NSK podporí Nitru v boji o titul EHMK 2026 nielen finančne

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) združenie NItra 2026 podporil sumou 20 tisíc eur, projektu poskytne aj nefinančnú podporu.

Aktuálne prebieha druhé kolo snahy o titul Európske hlavné mesto kultúry 2026. Či bude víťazom Nitra, sa dozvieme v decembri 2021. Pozitívne výsledku môže pomôcť aj podpora zo strany Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorý sa na základe rozhodnutia krajských poslancov, pridal k združeniu „Nitra 2026“.

Zakladajúcimi členmi združenia sú mesto Nitra a Nitrianska organizácia cestovného ruchu.

Jeho hlavným cieľom je vypracovanie prihlášky, vytvorenie vhodných podmienok a v príprade víťazstva mesta aj zabezpečenie tvorby programu pre EHMK. „NSK pozitívne vníma, že mesto Nitra prihlásením sa do výzvy EHMK 2026 chce nastaviť novú stratégiu rozvoja kultúry, kreatívneho priemyslu a kultúrneho cestovného ruchu na roky 2020 – 2030,“ uvádza materiál z májového zasadnutia krajského zastupiteľstva. Projekt pritom neznamená len medzinárodnú prestíž, ale aj pozitívny vplyv na všetky oblasti v meste a regióne.

Podľa dôvodovej správy si kandidatúra vyžaduje zapojenie všetkých zainteresovaných v regióne: „Vzhľadom na to, že aj NSK pripravuje novú koncepciu rozvoja kultúry, sa spolupráca s mestom Nitra na projekte EHMK javí ako mimoriadne prospešná“. Kraj môže na príprave participovať prostredníctvom kultúrnych organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Ponúknuť by mohol aj kultúrno-spoločenský potenciál pedagógov a študentov svojich stredných škôl.

NSK podporu kandidatúru aj spolufinancovaním. Ako nový člen združenia vložil vstupnú sumu 20 tisíc eur.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password