Kraj podporí dotáciami obnovu kultúrnych pamiatok

Záujemcovia o finančnú injekciu musia splniť niekoľko podmienok.

foto: Hrad Gýmeš (Nitriansky hlásnik)/ilustračné (pixabay.com)

O dotácie, ktoré poslúžia na opravu a úpravu kultúrnych pamiatok sa môžu uchádzať právnické i fyzické osoby. Vychádza to z výzvy Nitrianskeho samosprávneho kraja. Presnejšie ide o nenávratný finančný príspevok poskytovaný v rámci programu Zachráňme kultúrne pamiatky NSK na rok 2021.

Podmienkou je, aby žiadajuce organizácie nemali voči vyššiemu územnému celku žiadne nevyrovnané záväzky. 

Okrem toho musia byť vlastníkom národnej kultúrnej pamiatky alebo ju mať v nájme minimálne na 20 rokov.

Na jeden projekt je možné poskytnúť maximálne 4500 eur.

Žiadateľ pritom musí na obnovu pamiatky poskytnúť vlastné zdroje minimálne do výšky 25 % predpokladaných nákladov. „Na poskytnutie dotácie nemá žiadateľ právny nárok. NSK si vyhradzuje právo zamietnuť všetky doručené žiadosti na príslušný kalendárny rok v prípade, ak v rozpočte NSK nebudú schválené finančné prostriedky,“ uvádza sa vo výzve.

Finančé príspevky budú poskytnuté len kultúrnym pamiatkam, ktoré sa nachádzajú na území Nitrianskeho kraja a sú evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR. „Musí byť tiež užívaná v súlade s jej pamiatkovou hodnotou aj so zabezpečením jej základnej ochrany. Termín uzávierky podávania žiadostí je 30. septembra 2020,“ informoval Úrad NSK.

Televízia Nitrička

Forgot Password