NSK podporí certifikované ubytovacie zariadenia

Financie pochádzajúce z dotácií budú mať širšie využitie.

Certifikované zariadenia poskytujúce ubytovanie na vidieku môžu požiadať Nitriansky samosprávny kraj (NSK) o dotáciu. Žiadosti musia poslať najneskôr do konca septembra.

Maximálna výška podpory na jeden projekt nesmie prekročiť 1000 eur, povinné spolufinancovanie je vo výške desať percent.

„Dotáciu je možno využiť na marketingové inovácie v ubytovacích zariadeniach, na budovanie stálej klientely či zlepšenie v oblasti propagácie,“ informoval NSK.

Žiadatelia môžu dotáciu použiť aj na skvalitnenie existujúcich služieb a ich rozšírenie. „Cieľovou oblasťou, v ktorej je možné dotácie využiť, je tiež vzdelávanie zamestnancov v oblasti propagačných a komunikačných zručností,“ pripomenul Úrad NSK.

foto ilustračná: pixabay.com

Televízia Nitrička

Forgot Password