NSK opäť podporí dotáciami ambulancie v regiónoch

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) poskytne aj v tomto roku dotácie ambulanciám praktických lekárov. Na jednu žiadosť je určených najviac 40-tisíc eur.

Foto ilustračná: Unsplash.com

Ako sa uvádza vo zverejnenej výzve, maximálna výška poskytnutej dotácie na jednu žiadosť je 40.000 eur.

Peniaze sú určené predovšetkým na prevádzku a modernizáciu ambulancií, ktoré sa nachádzajú v regiónoch s nedostatkom lekárov. „NSK sa snaží formou nenávratného finančného príspevku podporiť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zároveň prilákať mladých začínajúcich lekárov do nitrianskeho regiónu,“ uvádza sa v dotačnej výzve.

NSK už dlhodobo pociťuje akútny nedostatok všeobecných lekárov a pediatrov, zároveň eviduje nárast počtu lekárov v dôchodkovom veku.

„Dochádza k neúmernému zaťaženiu ostávajúcich lekárov a vznikajú problémy s dostupnosťou poskytovania zdravotnej starostlivosti. Preto aj v tomto roku vyhlasujeme výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu NSK na podporu primárnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti,“ konštatoval úrad.

Dotácie sú určené predovšetkým pre začínajúcich poskytovateľov primárnej zdravotnej starostlivosti a pri zriaďovaní novej ambulancie. Pomôcť môžu aj lekárom, ktorí preberajú starú ambulanciu či obnovujú pracovisko po lekárovi, ktorý už ukončil činnosť.

Cieľom finančnej podpory je zabezpečiť v kraji poskytovanie kvalitnej a časovo dostupnej zdravotnej starostlivosti hlavne v regiónoch s nedostatkom lekárov v odboroch všeobecné lekárstvo pre dospelých, pediatria a dorastové lekárstvo a zubné lekárstvo,“ uviedol NSK. Ako pripomenul, termín uzávierky prijímania žiadostí je 31. marca 2023.

Televízia Nitrička

Forgot Password