NSK ocenil malých a stredných podnikateľov

Zástupcovia malých a stredných podnikateľov sa zúčastnili konferencie spojenej s bilancovaním, hodnotením a oceňovaním svojich prínosov pre Nitriansky kraj.

„Sú to skupiny ľudí, ktoré ovplyvňujú dianie na Slovensku, určujú tempo ekonomiky a sú najväčšími zamestnávateľmi na Slovensku, pretože zamestnávajú viac ako 70% všetkých pracujúcich ľudí. Je to veľká sila a v našom Nitrianskom kraji máme 70 000 malých a stredných podnikateľov,“ povedala podpredsedníčka Nitrianskeho samosprávneho kraja Eva Antošová, ktorá sa svojou činnosťou v parlamente pričinila aj o zákony podporujúce malých a stredných podnikateľov.

„Je to hlavne zákon na zrušenie daňových licencii pre živnostníkov malých a stredných podnikateľov, ďalej zákon, ktorý zvyšoval paušálne výdavky zo 40% na 60%. Prednedávnom sme zase v parlamente schválili zákon na zníženie dane z príjmu z 21% na 15% pre subjekty s ročným obratom do 100 000 eur,“ priblížila Antošová.

V rámci inovačného procesu je prínos ocenených podnikateľov pre Nitriansky kraj mimoriadne dôležitý. Poďakovanie za svoju činnosť si vyslúžili štyri spoločnosti, ktoré boli odmenené pamätným listom predsedu samosprávneho kraja Milana Belicu.

 

„Ocenenie sme získali ako Fakulta európskych štúdii a regionálneho rozvoja, ktorá dlhodobo spolupracuje s NSK.  V minulosti sme rozbiehali niekoľko spoločných projektov, ktoré, ako sa ukázalo, sú veľmi úspešné. Musím povedať, že táto spolupráca funguje veľmi dobre. My sa učíme z prostredia kraja a kraj sa niektoré veci má možnosť učiť z nášho vzdelávacieho prostredia,“ vyjadrila sa Jana Jarábková, docentka na Katedre regionalistiky a rozvoja vidieka SPU.

 „Som veľmi vďačný, že sme toto ocenenie dostali, je to pochvala pre celý tím. Veríme, že toto je čas, kedy sa Slovensko môže viac posunúť k zdieľanej ekonomike, k spolupráci, k sieťovaniu  a chceli by sme, aby to začalo v strojárstve a  rozširovalo sa aj do ostatných odvetví,“ podotkol riaditeľ inovačného centra ŠVEC a SPOL, s.r.o. Peter Ballon.

Inovácie vznikajú, keď sa ľudia stretávajú a rozprávajú a práve tretí ročník workshopu je vyjadrením toho, že vzájomná spolupráca medzi podnikateľmi a krajom funguje.

„Poslanie našej inštitúcie je podpora podnikateľov a ich podnikateľských aktivít, záujmov, zámerov. Toto ocenenie ma, samozrejme, potešilo a beriem ho ako vyjadrenie práve tohto dobrého vzťahu aj zo strany samosprávneho kraja,“ povedal Miroslav Masarik, riaditeľ Nitrianskej regionálnej obchodnej a priemyselnej komory, ktorá má zabehnutú spoluprácu so župou už dlhých osemnásť rokov.

Kraj robí opatrenia, ktoré by mali malým a stredným podnikateľom pomôcť vo forme grantov či úvah o znížení nájomného pre začínajúcich podnikateľov.

Antošová uvádza, že ďalšou možnosťou pomoci pre podnikateľov by mohol byť napr. dubiózne nadbytočný majetok, ktorý je pre kraj zbytočný.  Novinkou je aj zriadenie Regionálneho rozvojového fondu ako finančného nástroja vyšších územných celkov na podporu inovatívneho podnikania v samosprávnom kraji. „Je veľa nápadov, ktoré sú v „šuflíkoch“, pretože firmy buď nemajú odvahu, alebo nemajú zdroje, aby do nich zainvestovali. Tento revolvingový fond ich môže podporiť a následne sa prostriedky doňho vrátia a môžu podporiť ostatné projekty,“ doplnil Ballon.

Celú reportáž si môžete pozrieť tu.

Patrícia Ďurčová

Televízia Nitrička

Forgot Password