NSK hľadá poradcu pre riešenie problémov rómskych komunít

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja hľadá kandidáta na obsadenie pracovnej pozície poradca pre riešenie problémov rómskych komunít.

Foto: NH

Uchádzač by mal mať vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v humanitnom odbore a zároveň minimálne 5 rokov praxe v oblasti romologických štúdií a projektov.

Jeho náplňou práce bude spolupráca s inštitúciami na úrovni samosprávy a štátu, rozvoj činností vedúcich k zlepšeniu života rómskych komunít, organizovanie kultúrnych a výchovno-vzdelávacích podujatí či príprava podkladov pre riešenie problémov rómskych komunít.

Poradca by sa mal zároveň zúčastňovať odborných a výskumno-vedeckých aktivít súvisiacich s jeho pracovnou pozíciou a príprava inovačných, pilotných programov rozširujúcich prístup k ďalšiemu vzdelávaniu príslušníkov rómskych komunít.

Ako zamestnanecké výhody sú uvádzané napríklad odborný rast a pružný pracovný čas.

„Žiadosti s profesijným životopisom môžu uchádzači zasielať elektronickou poštou na marcela.lievajova@unsk.sk alebo predkladať do podateľne Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, príp. zasielať poštou v termíne do 21. februára 2023 do 14.00 hod.,“ informuje Úrad NSK.

Funkčný plat bude podľa zákona stanovený minimálne vo výške 1 000 €.

Televízia Nitrička

Forgot Password