NSK chce zrušiť stratovú obchodnú spoločnosť Energo-SK

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) chce zrušiť obchodnú spoločnosť Energo-SK. Dôvodom je dlhodobá trvalá stratovosť obchodnej spoločnosti, na ktorú kraj ako zakladateľa a jediného akcionára upozornili auditori i Najvyšší kontrolný úrad.

Návrh na zrušenie spoločnosti a jej vstup do likvidácie dňom 1. mája budú schvaľovať poslanci na svojom najbližšom zasadnutí krajského zastupiteľstva. 

Obchodná spoločnosť Energo-SK so sídlom v Nitre bola založená v roku 2004. Predmetom jej činnosti je najmä výroba tepla a elektrickej energie, zásobovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, ako aj iných záujemcov teplom, elektrickou energiou, plynom a vodou, výkon správy energetických a iných zariadení a ostatné činnosti v rámci voľnej živnosti.

Za obdobie od vzniku spoločnosti do konca roka 2019 dosiahla neuhradená strata predchádzajúcich rokov spoločnosti Energo-SK sumu 2.586.463 eur.

Predbežný výsledok hospodárenia spoločnosti za rok 2020 je strata vo výške 444.642 eur. Zlé hospodárske výsledky spoločnosti dokumentuje aj záporné vlastné imanie ku koncu minulého roka vo výške 21.944 eur.

NSK založil obchodnú spoločnosť s cieľom odstrániť neefektívnosť pri nakladaní s energetickými zdrojmi a znižovať ekologické zaťaženie prostredia presadzovaním nových technológií využívajúcich obnoviteľné zdroje energie. Ďalším z cieľov spoločnosti bolo prevziať všetky energetické zariadenia NSK vo všetkých organizáciách NSK do správy a využívať úspory z veľkého rozsahu výroby. Z rôznych dôvodov sa túto víziu nepodarilo naplniť. 

Zrušenie spoločnosti bude mať vplyv na rozpočet NSK. Krátkodobý vplyv v roku 2021 predstavuje zvýšenie výdavkov na odkúpenie dlhodobého majetku obchodnej spoločnosti a na rozšírenie počtu zamestnancov na oddelení energetiky odboru majetku a investícií Úradu NSK. Krajská samospráva očakáva, že dlhodobým vplyvom na rozpočet NSK bude zníženie bežných výdavkov za dodávku energií pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. 

Televízia Nitrička

Forgot Password