NSK chce rokovať s ministrom dopravy o chýbajúcej dopravnej infraštruktúre v kraji

Poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) nie sú spokojní so stavom ciest a železníc. Svoj názor vyjadrili memorandom, ktorý sa týka oblasti dostavby nadradenej cestnej a železničnej infraštruktúry.

„Touto cestou vyjadrujeme nespokojnosť s dlhodobým ignorovaním opakovane predkladaných oprávnených požiadaviek Nitrianskeho samosprávneho kraja v oblasti zabezpečenia nadradenej cestnej a železničnej infraštruktúry na svojom území zo strany kompetentných orgánov štátu, vrátane Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky,“ uvádza sa v memorande, ktoré bolo súčasťou informatívnej správy o stave dopravy na území Nitrianskeho kraja. Správu za všetky poslanecké kluby zastupiteľstva predložili poslanci Marián Kéry, Iván Farkas a Ján Vančo na májovom zasadnutí zastupiteľstva.

„Bez kvalitne vybudovanej dopravnej infraštruktúry prispôsobenej požiadavkám súčasnej doby nie je možné znižovať respektíve zmazať rozdiely medzi regiónmi SR, zastaviť odliv mladých vzdelaných ľudí z regiónov a zároveň zastaviť ich vymieranie a v neposlednom rade napojiť našu krajinu na dopravné tepny medzinárodného významu,“ znie text dôvodovej správy k materiálu, ktorý bol 17. mája súčasťou zasadnutia.

Dôvodová správa tiež uvádza mienku, že NSK patrí medzi regióny, na území ktorých bol v minulom období zo strany štátu investovaný najmenší objem zdrojov na dobudovanie infraštruktúry.

Názor vychádza z oboznámenia sa s materiálom Priority vo výstavbe cestnej infraštruktúry, ktorú predkladal minulý rok Útvar hodnoty za peniaze. Poslanci sa domnievajú, že štát chce „pokračovať v nastolenom trende“ a prioritami sú preň skôr veľké investičné akcie mimo územia Nitrianskeho kraja.

„Májové Zastupiteľstvo NSK preto zriadilo komisiu na rokovanie s ministrom dopravy a výstavby SR,“ informuje Úrad NSK.

Úrad NSK má tiež požiadať ministerstvo dopravy a výstavby o vyčíslenie finančných prostriedkov, ktoré boli z verejných zdrojov použité na výstavbu a obnovu ciest i železníc na území jednotlivých samosprávnych krajov v období rokov 2002 až 2020.

foto ilustračné (pixabay.com)

Televízia Nitrička

Forgot Password