Nový zákon o občianskych preukazoch vstúpil do platnosti

Od 1. decembra je v platnosti nové znenie zákona o občianskych preukazoch. V súvislosti so zmenou zákona prichádza niekoľko noviniek. Ministerstvo vnútra SR chce zmenami vyhovieť požiadavkám verejnosti a elektronickému zdravotníctvu.

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Ak ste cestovali s dieťaťom do niektorých cudzích krajín, mohli ste požiadať o pas, ktorý bol finančne nákladnejší. Odteraz môžete na cestovanie do krajín EÚ a niektorých ďalších krajín, ako napr. Švajčiarsko, Nórsko, Srbsko, Čierna Hora, používať občianske preukazy, ktoré sa na tento účel budú vydávať s rovnakou platnosťou ako pri pasoch. Podľa ministerky vnútra SR sa budú občianske preukazy deťom do 6 rokov vydávať s dvojročnou platnosťou, deťom do 15 rokov s päťročnou platnosťou.

„Samozrejme, aj tu platí, že o detský občiansky preukaz môže požiadať zákonný zástupca dieťaťa na hociktorom oddelení dokladov a rovnako si ho nechať doručiť na zvolené oddelenie dokladov najbližšie k bydlisku, prípadne za poplatok aj kuriérom domov,“ hovorí ministerka vnútra Denisa Saková. Vďaka tejto zmene rodičia ušetria. Poplatok za vydanie detského občianskeho preukazu bol totiž stanovený na 4, 50 €, čo je približne polovica sumy, ktorú zaplatíte za vydanie detského pasu do 6 rokov.

Foto ilustračné, zdroj: pixabay.com

Preukazy budú obsahovať viac údajov.

Slováci dlhodobo žijúci a pracujúci v zahraničí s trvalým pobytom na Slovensku môžu za poplatok 4, 50 €, požiadať o vydanie preukazu, na ktorom bude uvedené miesto ich pobytu v zahraničí a skratka štátu, v ktorom žijú. Tieto údaje budú v občianskom zapísané na základe predloženého potvrdenia o evidovanom pobyte vydané úradom v zahraničí. Žiadosť odovzdáte na ktoromkoľvek oddelení dokladov alebo priamo na zastupiteľských úradoch Ministerstva vnútra.

„Nová legislatíva prináša viacero zmien vyplývajúcich z doterajšej praxe: do občianskeho preukazu bude možné napríklad zapísať údaj o ťažkom zdravotnom postihnutí, či poznámku, že jeho držiteľ je sluchovo alebo zrakovo postihnutý,“ informuje Ministerstvo vnútra SR. Títo občania, ale aj občania starší ako 60 rokov budú mať vydanie preukazu vždy bezplatné. O vydanie OP budete môcť požiadať aj prostredníctvom mobilných pracovísk, ktoré budú dochádzať k občanom pripútaným na lôžko alebo psychicky chorým ľuďom.

Foto ilustračné (zdroj: pixabay.com)

Týmto krokom chce polícia vyjsť v ústrety napríklad aj občanom, ktorí sa starajú o postihnuté osoby.

Vydaný doklad bude, samozrejme, obsahovať aktivovaný bezpečnostný kód, ktorý je možné využívať v elektronickej komunikácii s úradmi a štátnymi orgánmi. Elektronické OP, ktoré MV SR vydáva od decembra 2013, má v súčasnosti viac ako 3 milióny občanov. „Kto dosiaľ disponuje starším typom dokladu bez čipu, môže požiadať o elektronický po novom bezplatne – dosiaľ to bolo za štandardný poplatok 4,50 eura. Zámerom je urýchliť penetráciu elektronických dokladov medzi občanmi,“ dodala Denisa Saková. Podľa novely zákona o občianskych preukazoch musí byť každý občan Slovenska s trvalým pobytom na území SR do konca roka 2021 držiteľom občianskeho preukazu s čipom.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password