Nový portál kdepomahat.sk podporí rozvoj Nitrianskeho kraja

Nitrianske centrum dobrovoľníctva v spolupráci s Jaguar Land Rover Slovakia a Britskou obchodnou komorou v Slovenskej republike po prvý raz spojili sily, aby pomenovali bariéry aj príležitosti pre rozvoj firemného dobrovoľníctva a jeho prínosu pre rozvoj miest a obcí v Nitrianskom kraji.

O téme, ktorá môže podporiť nielen komunity, ale aj zamestnanosť, hovorilo na konferencii „Firemné dobrovoľníctvo, ako ďalej? Cesta k zamestnancovi a komunitám“ viac ako osemdesiat zástupcov verejného, súkromného, mimovládneho aj akademického sektora. Novinka, ktorú na nej priamo otestovali, je online portál www.kdepomahat.sk.

Online trh dobrovoľníckych príležitostí v Nitrianskom kraji

Portál kdepomahat.sk je určený predovšetkým firmám, ktoré sa chcú zapojiť do pomoci v mieste, kde pôsobia. Slúži ako prehľadný zoznam, aktuálne 40 organizácií a inštitúcií z nitrianskeho regiónu, ktoré potrebujú dobrovoľnícku, materiálnu alebo finančnú pomoc.

„Jednou z našich úloh je sieťovať tých, ktorí potrebujú pomoc, s tými, ktorí chcú pomáhať. Veríme, že naša ďalšia služba, portál kdepomahat.sk, pomôže firmám efektívnejšie sa angažovať v oblasti  dobrovoľníctva a prispeje k odstraňovaniu bariér, ktoré mu stoja v ceste,“ vysvetľuje dôvod vzniku portálu Jana Andreasová, riaditeľka Nitrianskeho centra dobrovoľníctva a dodáva: „Portál sme zaplnili v priebehu niekoľkých týždňov a bude naďalej otvorený pre pridávanie nových organizácií.“ Dôležitým kritériom pre výber organizácií bola etablovanosť organizácie, predchádzajúca skúsenosť s dobrovoľníctvom a schopnosť poskytnúť adekvátne partnerstvo pre firmy.

Firmy majú podiel na tom, ako sa darí obciam a mestám

„Podpora komunít, v ktorých pôsobíme, je pre nás prirodzenou súčasťou dlhodobej stratégie, a to rovnako celosvetovo, ako aj tu, na Slovensku. Ako firma máme možnosť vytvoriť významný vplyv a priniesť zlepšenia či nové inšpirácie. Svoju pozornosť sme hneď od príchodu do Nitry sústredili v rámci spolupráce s komunitami najmä na podporu vzdelávania na ZŠ a SŠ, ochranu životného prostredia a biodiverzitu a rozvíjanie potenciálu v miestach, odkiaľ pochádzajú naši zamestnanci. Počas fungovania zamestnaneckého grantového programu sú to práve oni, ktorí sa už takmer 6 rokov aktívne zapájajú do dobrovoľníckych aktivít, a stali sa nositeľmi pozitívnej zmeny,“ opisuje Igor Franček, riaditeľ ľudských zdrojov Jaguar Land Rover Slovakia a dodáva: „Ako najvýznamnejší zamestnávateľ v Nitrianskom kraji chceme inšpirovať ďalšie firmy, väčšie či menšie, ako dokáže zapájanie zamestnancov do takýchto aktivít nielen posilniť ich hrdosť na značku firmy, ale najmä pomôcť rozvíjať vzťahy medzi okolím a firmou. A nový portál má potenciál takýto záujem podporiť.“

Prínos konferencie podporil svojou účasťou a záštitou aj Branislav Becík, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja a Marek Hattas, primátor mesta Nitra a ako čestný prezident Britskej obchodnej komory v SR, ktorá je hlavným partnerom projektu, sa zúčastnil aj H.E. Nigel Baker, britský veľvyslanec na Slovensku.

„Veľmi rád som prevzal záštitu nad týmto podujatím. Myšlienka dobrovoľníctva, teda šírenia dobra prostredníctvom prospešných aktivít v rámci komunity, vo firmách aj v celej spoločnosti, je dnes mimoriadne aktuálna a potrebná” povedal.

Úspechu praje otvorenosť, bariérou sú nedostatok komunikácie, tlak na čas a financie

Dôležitou súčasťou konferencie bolo pomenovanie príležitostí a bariér rozvoja firemného dobrovoľníctva.

Jednoznačnou príležitosťou je zlepšenie vzájomnej komunikácie, schopnosť zdieľať svoje potreby a porozumieť, aké rôzne podoby môže mať angažovanosť zamestnancov. „To, ako sa firmy angažujú v okolí, kde pôsobia, prispieva aj k ich trvalo udržateľnému podnikaniu. Ak sa darí im, darí sa aj ich zamestnancom a okoliu, v ktorom pôsobia či žijú. Naša komora je signatárom Race to Zero v rámci COP26 a téme angažovanosti sa budeme venovať aj v rámci nášho nového People Fóra. Dobrovoľníctvo je jeden z prínosných nástrojov na budovanie zamestnávateľskej značky a podpory lojality zamestnancov,“ opisuje Miroslava Remenárová, predsedníčka predstavenstva Britskej obchodnej komory na Slovensku.

Strategickým partnerom konferencie a projektu portálu kdepomahat.sk je Jaguar Land Rover Slovakia, hlavným partnerom Britská obchodná komora v Slovenskej republike a partnerom spoločnosť TESCO Stores SR.

O Nitrianskom centre dobrovoľníctva

Hlavnou úlohou Nitrianskeho centra dobrovoľníctva je šírenie povedomia o dobrovoľníctve najmä v Nitrianskom samosprávnom kraji. Aktívne sa venuje náboru dobrovoľníkov, ktorým poskytuje informácie o možnostiach a benefitoch dobrovoľníckej činnosti. Sieťuje dobrovoľníkov a organizácie, ktoré potrebujú dobrovoľnícku pomoc. Ponúka školenia, konzultácie a pomoc pri výbere tej správnej formy dobrovoľníctva pre každého jednotlivca, školy či firmy. Funguje od roku 2011 a je členom Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií. Od roku 2015 spĺňa najvyšší štandard kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.

Televízia Nitrička

Forgot Password