Nový chrenovský cintorín zatiaľ neslúži svojmu účelu

Miesto pre dôstojný odpočinok zosnulých na okraji Chrenovej ešte čaká na uvedenie do prevádzky.

Na mestskom, chrenovskom a párovskom cintoríne sa v súčasnosti pochováva len do existujúcich hrobov. Nový cintorín na okraji Chrenovej má poskytnúť kapacitu pre 1300 hrobových miest, teda približne 2500 zosnulých. Predtým, ako začne plniť svoj účel, je ešte potrebné doriešiť niektoré záležitosti.

Podľa hovorcu Nitry Tomáša Holúbeka ide o interiérové vybavenie Domu smútku, pre ktoré mesto muselo obstarávať dokumentáciu, čo sa podarilo v priebehu decembra 2020. „Súťaž je v podstate uzavretá. Vyhodnocujeme predložené ponuky,“ dodal hovorca.

„Cintorín je stavebne rok dokončený, 10 mesiacov je skolaudovaný a nie je uvedený do prevádzky, čo som ja opakovane kritizoval aj na rokovaní mestského zastupiteľstva,“ uviedol mestský poslanec za Chrenovú Štefan Štefek. Podľa jeho slov podal pozmeňujúci návrh, aby sa prostriedky určené pre personálny audit vyčlenili na interiérové vybavenie Domu smútku.

mestský cintorín v Nitre (foto: nh)

Hovorca mesta pripomína, že veci sa nedali riešiť tak rýchlo, ako by sme si predstavovali aj z dôvodu priorít a problémov, ktoré v meste vznikli vplyvom pandémie koronavírusu. „Hrobové miesta na tomto novom chrenovskom cintoríne na Levickej ulici máme nahraté v špecializovanom systéme, do ktorého sa nahrávajú všetky hrobové miesta na celom Slovensku,“ vraví Tomáš Holúbek. Záujem zo strany verejnosti je. Ľudia sa pravidelne obracajú s otázkami na mestskú správu cintorínov. Kedy bude miesto odpočinku uvedené do prevádzky zatiaľ ešte nie je presne známe.

Viac sa dozviete v reportáži Televízie Nitrička.

Televízia Nitrička

Forgot Password