Novozámocká radnica pripravuje modernizáciu Základnej školy Nábrežná

Peniaze na projekt v hodnote 990.000 eur chce získať z Programu Slovensko.

Na spolufinancovanie investície dá mesto zo svojho rozpočtu 79.200 eur.

Výsledkom modernizácie má byť podľa mestského úradu súbor opatrení, ktoré výrazne zlepšia vzdelávanie na ZŠ. „Projekt počíta so zavedením konceptu smart školy i zelenej školy, v rámci ktorého budú inštalované fotovoltaické panely. Zahrnutie digitálnej knižnice do projektu prispeje k rozvoju vzdelávacieho prostredia a posilneniu digitálnej gramotnosti žiakov,“ konštatuje sa v zámere.

Škola dostane aj zdvíhaciu plošinu, ktorá umožní prístup do budovy žiakom so zdravotným postihnutím.

„Koncept aktívna škola zasa prinesie modernizované učebne s interaktívnymi technológiami a novými výukovými prostriedkami. Súčasťou projektu sú aj stavebné úpravy, výmena zastaraných zdravotníckych rozvodov a vykurovania,“ uviedol mestský úrad.

Foto ilustračné: pixabay.com

Televízia Nitrička

Forgot Password