Novozámocká radnica hľadá spôsoby, ako si poradiť s migrantmi

Ako uviedol magistrát, skupinky ľudí prevažne zo Sýrie sa v meste začali objavovať v posledných týždňoch vo zvýšenom počte.

Mestský úrad zároveň pripomenul, že sa na území Slovenska zdržiavajú legálne.

„Na základe rozhodnutia Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície o riešení sekundárnej migrácie zvážajú týchto cudzincov na pracovisko Oddelenia cudzineckej polície v Nových Zámkoch na Bitúnkovej ulici. Po vybavení formalít na cudzineckej polícii sú na území Slovenskej republiky legálne, pretože im je umožnené zotrvanie v zmysle zákona o pobyte cudzincov. Samospráva Nových Zámkov teda nemá právomoc zakázať im vstup do mesta ani pobyt na jeho území,“ informovala radnica.

Mestská polícia spolupracuje s príslušníkmi Policajného zboru SR pri monitorovaní pohybu a správania sa cudzincov na území mesta.

Podľa mestského úradu sa cudzinci snažia nepriťahovať zbytočnú pozornosť, nevyvolávať konflikty a čo najskôr pokračovať v ceste smerom na západ. „Zdržiavajú sa najmä pri oddelení cudzineckej polície, v priestoroch vlakovej stanice, na sídliskách a v parkoch. Vonku spia, vykonávajú potrebu, vyberajú jedlo z kontajnerov a ak je chladno, zhromažďujú sa na stanici a vo vchodoch bytoviek. Doteraz sme z ich strany nezaznamenali žiadne páchanie priestupkov alebo trestných činov. Zvýšený pobyt cudzincov však spôsobuje znečistenie niektorých lokalít mesta, vyvoláva obavy miestneho obyvateľstva a sťažnosti obyvateľov smerované na samosprávu,“ vysvetlil magistrát.

Mesto už pre migrantov zabezpečilo prenosnú toaletu a vyčlenilo personál na dočisťovanie lokalít, ktoré cudzinci po krátkodobom pobyte opúšťajú.

Súčasne sa v júli obrátilo na odbor krízového riadenia na Okresnom úrade v Nových Zámkoch so žiadosťou o súčinnosť pri riešení problému. „Ministerstvo vnútra už dalo pri Oddelení cudzineckej polície v Nových Zámkoch vyhradiť priestor, kde by sa mali zdržiavať cudzinci počas čakania na vybavenie povolenia k pobytu. Súčasne tu umiestni dve mobilné toalety. Ďalšie tri postavia v iných lokalitách, kde sa migranti zdržiavajú,“ pripomenula radnica.

Na situáciu už reagovala aj Únia miest Slovenska (ÚMS), ktorá v liste žiada ministerstvo vnútra, aby štát situáciu riešil do budúcnosti systémovo a presunul vybavovanie týchto cudzincov mimo miest, napríklad do priestorov zriadených priamo na hraničných priechodoch.

„V súvislosti so vzniknutou situáciou žiadame o urýchlené nastavenie mechanizmov preplatenia už vynaložených, ako aj budúcich výdavkov súvisiacich so zvýšeným počtom migrantov v meste Nitra a Nové Zámky. Ide najmä o náklady na upratovanie verejných priestorov a mobilné toalety,“ citovala novozámocká radnica z listu, ktorý ÚMS adresovala ministerstvu vnútra.

zdroj: FB Polícia SR

Televízia Nitrička

Forgot Password