Novinky v STK: Prehľad zmien platných od 1. januára 2020

Od 1. januára vstúpila do platnosti novela zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. Sľubuje skrátenie čakacej doby aj nižšiu pokutu za prehliadnutie chyby neovplyvňujúcej bezpečnosť jazdy.

Na návrhu zákona spolupracovala Národná rada SR s Národnou asociáciou STK, ktorá vypracovala zoznam konkrétnych opatrení vychádzajúcich v ústrety motoristom s cieľom zvýšiť dennú kapacitu staníc, zabezpečiť dostatok kvalifikovaných technikov, a tak urýchliť kontroly STK a EK na Slovensku. V rámci končiaceho sa volebného obdobia ide o výraznú zmenu príslušného zákona a úpravu podmienok pre prevádzkovateľov staníc technickej a emisnej kontroly.

„Napriek pretrvávajúcim výhradám Národná asociácia STK víta viaceré pozitívne zmeny, ktoré nové znenie zákona prináša,“ informuje asociácia na svojej webovej stránke.

Medzi najvýraznejšie zmeny patrí snaha skrátiť dlhé čakacie doby na vykonanie technickej kontroly vozidla. Prispieť by k tomu malo personálne zjednodušenie kontrol. Po novom nebudú musieť byť pri kontrole vozidla prítomní dvaja technici s plným rozsahom výkonu kontrol (vodičským oprávnením na všetky skupiny vozidiel). Stačiť bude jeden odborník, ktorému môže pomáhať aj menej skúsený kolega.

Motiváciou k vykonávaniu práce technika má byť aj zníženie pokuty za prehliadnutie chyby, ktorá vážne neovplyvňuje bezpečnosť jazdy. Sankcia z predchádzajúcich 120 eur klesla na 60 eur. Naďalej sa však bude prísne trestať technická kontrola bez pristavenia automobilu. Za každé auto bez reálne vykonanej kontroly dostane technik pokutu 1 200 eur.

Pozitívnou zmenou je tiež možnosť opakovať technickú skúšku dvakrát oproti predchádzajúcemu jednému pokusu a zníženie pokút pre technikov za administratívne chyby.

Národná asociácia STK víta aj možnosť odpustenia sankcie v prípade, že majiteľ STK nahlási pochybenie technika do 15 dní: „Ide o výrazný posun smerom k lepšiemu, keďže sa tým vytvára pre prevádzkovateľov priestor na sebakontrolu a odstránenie chýb pri výkone kontrol.“ V minulosti v takýchto prípadoch podľa asociácie hrozili likvidačné pokuty až strata oprávnenia.

V novele zákona je zakotvený nielen zákaz používania, ale neprípustná je na staniciach TK už samotná prítomnosť zariadenia, ktoré umožňuje obchádzanie štátom stanových noriem. Staré autá, ktoré už na prvý pohľad nevyhovujú prísnym emisným a technickým normám, by mali teda postupne z ciest zmiznúť. Striktné dodržiavanie zákonov majú možnosť vďaka kamerovému systému jednoduchšie odkontrolovať štátni inšpektori.

Zdroj: Pixabay.com

Problémy môžu vzniknúť aj majiteľom vozidiel dovezených zo zahraničia. Tie lákajú najmä kvôli svojej nízkej cene. Od Nového roka však štátni úradníci dostali právomoc rozhodnúť o uznaní zahraničných dokladov o emisnej a technickej kontrole.

Napriek novelizácii zostávajú niektoré témy stále v rovine diskusie. „Naďalej otvorenou a nedoriešenou otázkou ostáva zrušenie nálepiek potvrdzujúcich kontrolu TK, EK, respektíve kontrolu originality,“ pripúšťa asociácia STK. Tá už nejaký dobou navrhuje nahradenie troch súčasných dokladov (protokol, osvedčenie a nálepka) o vykonaní kontroly jedným, ktorý bude obsahovať všetky potrebné informácie o realizovanej kontrole.

Novela nadobudla účinnosť 1. januára 2020. Ustanovenia súvisiace s implementáciou európskeho nariadenia vstúpia do platnosti až 1. septembra 2020. Celé znenie novelizovaného zákona je dostupné na webovej stránke NR SR.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password