Nové street workoutové ihrisko na Klokočine je rozšírené

Pre veľký záujem sa realizátori projektu rozhodli pôvodné ihrisko rozšíriť o novú plochu aj cvičebné prvky.

Street workoutové ihrisko na Klokočine je pomerne nové. Obyvatelia Klokočiny ho dostali v roku 2019 v rámci grantového programu Mením moje mesto realizovaného v spolupráci Nitrianskou komunitnou nadáciu (NKN). Pre veľký záujem o tento druh športu však nestíhalo pokrývať potreby mládeže. Realizátori sa preto rozhodli do grantového programu zapojiť aj tento rok.

Spolu s tímom dobrovoľníkov iniciátori projektu ihrisko dobudovali a rozšírili o novú plochu a cvičebné prvky.

„Akonáhle sme sa s partiou obyvateľov Klokočiny – Petrom Bocánom a Róbertom Štefákom, dozvedeli o výzve Mením moje mesto 2020, zapojili sme sa znovu do tohto projektu,“ uviedla spolurealizátorka projektu Katarína Obertášová, podľa ktorej samotný grant finančne pokryl dodanie a osadenie konštrukcie i uloženie gumovej podlahovej plochy. Ostatné práce boli zrealizované s pomocou dobrovoľníkov a ľudí, ktorí sa do prác zapájali z vlastnej vôle.

Celkový vzhľad ihriska má dotvárať vysadená zeleň.

Podľa Kataríny Obertášovej sú reakcie okolia pozitívne. Iniciátori projektu preto pri budovaní podobných ihrísk radi podajú pomocnú ruku aj iným aktivistom.

Foto: FB Klokočina street workout

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password