Nové skutočnosti s dotáciami pre Hidepark?

V prípade dotácií sa objavila nová informácia. Kde nastala chyba?

Nedávno sme na našom webe upozornili na prísun vysokých dotácií do komunitného centra Hidepark. Spomínané v ňom boli aj nasledovné sumy, ktoré mali byť do Hideparku investované.

S konkrétnymi materiálmi sme sa vtedy obrátili na predsedu OZ Triptych Filipa Stranovského, ktorý poprel existenciu týchto dokumentov. ,,Tento výpis neevidujeme. Nikde v ňom nefiguruje Hidepark ani občianske združenie Triptych, takže sa Vám k tomu vyjadriť neviem,“  informoval.

Filipa Stranovského, predsedu OZ Triptych, sme opätovne telefonicky kontaktovali, spojiť sa nám s ním však už nepodarilo. Prostredníctvom sms dostal pozvanie do štúdia TV Nitrička, kde dostal priestor na vyjadrenie a objasnenie dotácií a grantov, na ktoré sme poukázali v predošlom článku. Na pozvanie nereagoval.

K vyššie spomínaným materiálom sa na webovom portáli vyjadrila aj Ľubica Ľahká, správkyňa Nitrianskej komunitnej nadácie.

,,Sumy nie sú uvedené v €, ale slovenských korunách a sú to dary pre Nitriansku komunitnú nadáciu, ktoré získala v roku 2003. Všetky riadne vyúčtovala. Sumu 108 000 SK Nitriansky komunitný fond preniesol zo zákona ako nadačné imanie do nadácie, keď sa transformoval na Nitriansku komunitnú nadáciu ako inú právnu formu,“ hovorí Ľahká.

Prikladáme celú tabuľku, ktorá sa na nemenovanom portáli objavila údajne orezaná.

,,V roku 2003 sme pána Hattasa vôbec nepoznali, ani sme ho nepodporovali. Nadácia nikdy nedávala veľké granty a už vôbec nepodporovala politické strany,“ dodáva Ľahká.

Aj napriek tejto novej skutočnosti bude ťažké objasniť dotácie, ktoré sa do Hideparku napokon dostali, keďže jej predseda sa k tejto téme z nevysvetliteľných dôvodov odmieta vyjadrovať.

Téme sa budeme aj naďalej venovať.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: marko.mikulasik@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password