Nové predmety v zbierkach Ponitrianskeho múzea

Výstava Ponitrianskeho múzea predstaví najnovšie predmety získané v prvom polroku 2019.

Ide o súbor pamätných mincí Slovenskej republiky, sakrálne skulptúry, starožitné lovecké pušky a iné predmety. „Získavanie predmetov do múzea je nosnou aktivitou za účelom budovania zbierkového fondu dokumentujúceho vývin prírody a spoločnosti od najstarších čias až po súčasnosť,“ uviedla PR manažérka múzea Ľubica Packová-Zahradárová.

Nadobúdanie exponátov sa neuskutočňuje len aktívnym vyhľadávaním alebo pasívne od ľudí či inštitúcií. Ich výber závisí od zamerania múzea a ich kultúrnej hodnoty.

„O tom, či sa predmety dostanú do múzea, rozhodujú odborní pracovníci , kurátori, ktorí ho navrhnú a Komisia pre tvorbu zbierok ich na základe posúdenia (ne)odporučí,“  vysvetlila Ľubica Packová-Zahradárová.

 V prvej polovici roku 2019 v Ponitrianskom múzeu pribudlo viacero nových exponátov aj vďaka fondu na nadobúdanie zbierkových predmetov, ktorý vytvoril Nitriansky samosprávny kraj. Na výstave Nové predmety múzeum predstaví predmety získané darom a kúpou. 

Pozornosť určite upúta zbierka slovenských pamätných mincí z rokov 1993 – 2008, maľby na skle, sakrálne skulptúry, starožitné lovecké pušky a iné výnimočné predmety.

Výstava je sprístupnená od 1. júla do 1. septembra 2019 v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre.

Televízia Nitrička

Forgot Password