Nové pravidlá pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta

Novým VZN mesto odpovedá na zmeny, ktoré začali od roku 2001, kedy bolo vydané pôvodné VZN o poskytovaní dotácií (1/2001).

Na minulotýždňovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre bol schválený návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 9/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry.
Najpodstatnejšie novinky, ktoré boli na zastupiteľstve schválené, sú podľa Martina Horáka, vedúceho odboru inovácií, transparentného riadenia a klientskej spokojnosti, nasledovné:

  • Doteraz rozhodoval primátor o pridelení dotácií do 2000 EUR, po novom o týchto dotáciách bude rozhodovať zastupiteľstvo
  • Uľahčí sa má verejná kontrola prideľovania dotácií vďaka tomu, že budú povinne zverejňované texty výziev, zoznamy podporených aj nepodporených žiadateľov aj s bodovým hodnoteným od komisie
  • Sťažuje sa zneužívanie mimoriadnych dotácií, pretože nové VZN stanovuje podmienky, ktoré musí splniť projekt alebo žiadateľ, aby mohol dostať mimoriadnu dotáciu, navyše rozhodnutie o pridelení mimoriadnej dotácie sa zverejňuje aj s odôvodnením, prečo ide o mimoriadnu dotáciu. Okrem toho je vo VZN stanovený limit, koľko je možné v každej oblasti využiť na mimoriadne dotácie
  • Umožňuje sa podávanie žiadostí o dotácie cez online systém (doteraz sa podávali žiadosti o dotácie aj s prílohami výlučne papierovou formou, teraz to bude možné aj elektronicky)

,,V pôvodnom návrhu malo schvaľovať mestské zastupiteľstvo aj znenie všetkých výziev na predkladanie žiadostí o dotácie, avšak s ohľadom na množstvo materiálu a hroziace zahltenie Mestského zastupiteľstva v Nitre, bola právomoc schvaľovať znenie výziev presunutá na primátora mesta Nitry. Je to jediný prípad kedy podľa tohto VZN niečo schvaľuje jednotlivec,“ píše sa v dôvodovej správe v návrhu VZN mesta Nitry č. 9/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: marko.mikulasik@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password