Nová výsadba v meste

Všimli ste si výsadbu mestskej zelene?

Mestská časť by mala pre naše celkové zdravie obsahovať dostatok zelene. Kontakt s prírodou dokáže hotové zázraky, človek sa cíti príjemnejšie a spokojnejšie. Prírodná zeleň zachytáva vodu, ponúka tieň a zlepšuje ovzdušie. Stromy tiež znižujú prašnosť, hlučnosť a celkovo vytvárajú priaznivú mikroklímu. Mesto Nitra si tieto výhody uvedomuje a v jesennom období realizuje výsadbu 159 kusov vzrastlých drevín a stromov ako brestovce, javory a ambrovníky.

Brestovec znesie mestské znečistenie, je veľmi nenáročný na starostilosť a nevadí mu ani väčšie sucho. Javor je mrazuvzdorný, znáša takmer akúkoľvek pôdu a udržuje si prirodzene pekný tvar. Ambrovník môžeme považovať za páva medzi stromami, svoje listy dokáže zafarbiť do krásnych odieňov červenej, na jeseň preto dokáže vyniknúť.

Sčasti ide o výsadby motivované adaptáciou na zmenu klímy z názvom Akcia Hackathon realizovaná na Svätoplukovom námestí. Taktiež došlo k výmene prestarnutých a odumretých stromov na pešej zóne. Výsadba je tiež sčasti zrealizovaná v rámci konaní o výrube drevín, teda tzv. náhradné výsadby, a sčasti ide o výsadby na základe občianskych podnetov cez výbory mestských častí, online aplikáciou Zelené mesto a pod.,“ informuje hovorca mesta Nitry Tomáš Holúbek.

Výsadby realizujú súkromné spoločnosti, na základe projektovej dokumentácie, ktorá podlieha schvaľovaniu na Útvare hlavného architekta a Odbore stavebného poriadku MsÚ v Nitre.

„Výsadby sú rovnomerne rozmiestnené na území mesta Nitry, či už ide o vnútroblokové priestory sídlisk napr. Diely, Klokočina, Chrenová, alejové výsadby popri peších ťahoch v kontakte s komunikáciami, alebo bodové výsadby v miestach predchádzajúcich výrubov drevín,“ dodáva Tomáš Holúbek.

V ktorej lokalite by ste uvítali viac zelene?

V prípade pripomienok alebo námetov na články ma neváhajte kontaktovať na adresu barbora.blaskova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password