Nová publikácia ponúka dejiny katedrálnej kapituly v Nitre a biografie zosnulých kanonikov

Publikácia s názvom Vitae Canonicorum Nitriensium má za cieľ priniesť sumárny pohľad na obsadenie kapituly naprieč storočiami

Autorom diela je archivár Nitrianskeho biskupstva a správca Diecéznej knižnice v Nitre, Martin Bošanský. Publikácia je biografickým slovníkom Nitrianskej katedrálnej kapituly od čias minulých až po súčasnosť. Cieľom novej knihy nebolo priniesť vyčerpávajúce biografické profily kanonikov, ale ide skôr o pohľad na personálne obsadenie kapituly naprieč storočiami. „Dejiny tvorili konkrétni ľudia, preto je našou povinnosťou na nich nezabúdať, ale si ich pripomínať, vracať sa k ich duchovným odkazom, lebo z minulosti k nám hovoria aj dnes,“ napísal v úvode knihy nitriansky biskup Viliam Judák.

Publikácia nadväzuje na dielo z roku 2013 Insígnie kanonikov Nitrianskej kapituly od autorov Miroslava Glejteka a Vladimíra Rábika.

„Dopĺňa aj dielo z roku 1835 od nitrianskeho biskupa Jozefa Vuruma pod názvom Episcopatus Nitriensis eiusque praesolum memoria a druhé z roku 1896 od Jozefa Wagnera pod názvom Adalékok a nyitrai székes-káptalan torténetéhez,“ doplnilo nitrianske biskupstvo.

Televízia Nitrička

Forgot Password