Nová parkovacia politika: O koľko siahneme hlbšie do peňaženky?

Nová parkovacia politika sa bude týkať centra mesta a platiť bude už od 1.1.2020.

Na 12. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva sa preberali dôležité témy. Jednou z nich bola aj téma parkovania na území mesta Nitry. Návrh na jeho zmenu predstavil Martin Horák, vedúci odboru inovácií, transparentného riadenia a klientskej spokojnosti. V centre mesta je problém s preplnenosťou parkovacích miest, zvyšuje sa nám počet držiteľov rôznych kariet. Situácia s parkovaním sa nám bude zhoršovať, vyplýva to z PUM (plán trvalo udržateľnej mobility) pre mesto Nitra,“ tvrdí Horák, ktorý za najväčšiu záťaž považuje autá zo sídlisk dochádzajúce do centra mesta.

Jednou zo zmien, ktorá nás podľa jeho slov v rámci parkovacej politiky čaká, bude presun niektorých komunikácií z II. parkovacieho okruhu do I. okruhu.

Navrhované sú konkrétne miestne komunikácie A. Šulgana, 7. pešieho pluku, Damborského ulica, Na vŕšku, Chalúpkova (od Wilsonovho nábrežia po Čsl. Armády), Podzámska (od parkoviska z ulice Mostná po miestnu komunikáciu Na Predmostí), Jesenského, Smetanova, Richtára Peregrína, Wilsonovo nábrežie (parkovisko pri Tr. A. Hlinku) vrátane blízkeho výbočiska. Do II. parkovacieho okruhu má pribudnúť Jánošíkova ulica a teda aj jej spoplatnenie. Spoplatnenie parkovného sa rozšíri aj o miestne komunikácie Kalinčiakova (od Moyzesovej po Wilsonovo nábrežie) a Kukučínova (od Moyzesovej po Wilsonovo nábrežie).

Do oslobodenia od parkovného a zníženia ceny paušálneho parkovného k držiteľom preukazov ZŤP-S, ZŤP a vozidlám lekárskej pomoci pribudnú aj vozidlá poslancov MsZ v Nitre a vozidlá zamestnancov mesta Nitra.

ilustračný obrázok

Ceny parkovného

Najdôležitejšou zmenou, ktorá sa dotkne takmer všetkých vodičov, je zmena poplatku za dočasné parkovanie na území mesta. Výška parkovného pri platbe v parkovacom automate a pri platbe prostredníctvom SMS sa zjednotí. Vyzerať to bude nasledovne:

I. okruh 0,50€ za prvú hodinu parkovania a 1,50€ za každú začatú ďalšiu hodinu

II. okruh 0,50€ za prvú hodinu parkovania a 1€ za každú začatú ďalšiu hodinu

Pri prvom okruhu (v porovnaní s terajšou platbou cez parkovací automat) zostane prvá hodina parkovania nezmenená, pri každej ďalšej začatej hodine sa zvýši cena parkovného o 0,50€. Pri druhom okruhu (v porovnaní s terajšou platbou cez parkovací automat) to bude zvýšenie už pri prvej hodine parkovania o 0,30€, pri každej ďalšej o 0,50€.

Sadzby parkovného budú platiť od 1.1.2020 a k tomuto dátumu bude potrebné prispôsobiť parkovacie automaty a zmeny v prevádzkových poriadkoch umiestnených na spoplatnených miestnych komunikáciách. 

Meniť sa bude aj politika parkovacích kariet. Rušiť sa budú voľné a zamestnanecké, zachované zostanú len občianske karty „PK-O“ a parkovacie karty pre držiteľov preukazov ZŤP a ZŤP-S.

Občianska parkovacia karta „PK-O“ sa bude vydávať pre občana s trvalým pobytom v zóne spoplatneného parkovania na maximálne dve spoplatnené miestne komunikácie v blízkosti trvalého bydliska (rezidenčná karta). Na jednu bytovú jednotku môžu byť vydané maximálne 3 občianske parkovacie karty, pričom ich cena bude nasledovná: 1. parkovacia karta – 10,00 €/rok, 2. parkovacia karta – 30,00 €/rok, 3. parkovacia karta – 100,00 €/rok.

Držiteľom preukazov ZŤP a ZŤP – S môže byť vydaná voľná parkovacia karta. Vydávať sa bude na dobu platnosti preukazu ZŤP a ZŤP – S. Za vydanie si jej majitelia zaplatia manipulačný poplatok 5,- €“.

Novinkou v našom meste majú byť tzv. abonentské parkovacie karty „PK-A“ . Určené budú pre ľudí žijúcich v podnájme v centre mesta, ktorí si mohli doteraz zakúpiť voľnú parkovaciu kartu. Abonentské karty budú mať obmedzenie v počte vydaných kusov, na jednu bytovú jednotku bude možné vybaviť maximálne dve parkovacie karty tohto druhu. Ďalším obmedzením bude nemožnosť zakúpenia občianskej aj abonentskej parkovacej karty v rámci jednej bytovej jednotky. Mesto sa tak chce vyhnúť kšeftovaniu s kartami. Nové „PK-A“ karty budú podmienené aj tým, že žiadateľ nesmie mať voči mestu podlžnosti a ich cena bude vyššia ako cena občianskych parkovacích kariet. Konkrétne ide o sumu 100€ na rok za prvú a 200€ na rok za druhú vydanú kartu.

Mimo toho, že urobíme rázny rez v centre, neponúkame obyvateľom žiadne iné možnosti – napr. záchytné parkoviská či väčší počet spojov MHD,“ hovorí na novú politiku parkovania poslanec Pavol Obertáš. Martin Horák z odboru inovácií tvrdí, že autobusové spoje môžeme začať riešiť až vtedy, keď budeme vedieť, ako to s hromadnou dopravou bude. „Záchytné parkoviská budeme musieť vytvárať hlavne v okrajových častiach mesta. Od zastávky v centre máme mestskou hromadnou dopravou do 15 minút okruh celého mesta. Som presvedčený, že každý, kto bude ochotný prejsť 15 minút autobusom, bez problémov nájde miesto na parkovanie. V Nitre sú veľké miesta na parkovanie (Atletický štadión, Výstavná, polikliniky, parkovisko pri trhu na Klokočine), ľudia len budú musieť meniť svoje návyky. Pre nás karty jednoducho nie sú riešenie,“ dodáva.

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password