Nová nemocničná kaplnka v Topoľčanoch

Na vigíliu slávnosti Krista kráľa požehnal počas svätej omše nitriansky biskup Viliam Judák novú nemocničnú kaplnku Božieho milosrdenstva.

Spolu s ním sv. omšu celebrovali miestny dekan Dušan Argaláš, nemocničný duchovný Frank Vandegehuchte MSC a ďalší kňazi pôsobiaci na území mesta Topoľčany.

Biskup v príhovore zameral pozornosť veriacich na myšlienky o slobode, ako ju vníma Kristus, Boží syn zriekajúci sa slobody, a konajúci v záujme iných až na smrť na kríži. Porovnal ich s postojmi, aké zaujíma dnešný človek k okolnostiam života, ktoré nie sú vždy len radostné, či v súlade s jeho plánmi a očakávaniami. Sú to aj choroby alebo bolesti, ktoré musí znášať aj v nemocničnom prostredí a sám.

„Buďme ľudia slobodní, úspešní, radostní, ktorí budujú a skrášľujú tento svet, ale buďme aj ľuďmi, ktorí vedia prijať Božiu vôľu, ak sa to všetko neodvíja podľa našich predstáv a našich plánov,“ vyzval veriacich a pacientov nemocnice biskup.

Nemocnica v Topoľčanoch prechádza v súčasnej dobe rozsiahlou modernizáciou. Práce sa dotkli i doterajšej nemocničnej kaplnky, ktorá bola kedysi kinosálou a prednáškovou miestnosťou. Pri stavebných úpravách majú byť tieto priestory prebudované na Jednotku intenzívnej starostlivosti.

Po rokovaniach s vedením nemocnice boli ponúknuté iné, dobre situované a bezbariérové priestory. Nachádzajú sa na prízemí topoľčianskej nemocnice – na chodbe, ktorá spája dve hlavné budovy, kde sa nachádzajú jednotlivé ambulancie a lôžkové oddelenia.

Priestory Nemocničnej kaplnky Božieho milosrdenstva boli upravené tak, aby mohli byť denne otvorené a tak k dispozícii ako pacientom a zamestnancom nemocnice, tak aj jej návštevníkom. Sv. omše v nej budú bývať pravidelne počas sobôt a nedieľ, ale aj počas pracovných dní.

Zdroj foto: Biskupstvo Nitra

Televízia Nitrička

Forgot Password