Nová 600-stranová publikácia priblíži dobové písomné pamiatky o šírení kresťanstva

Cieľom publikácie, ktorá vyšla v tomto roku, je priniesť čitateľom čo najkompletnejšiu zbierku historických listinných prameňov.

Zbierka obsahuje historické odkazy, ktoré súvisia s dejinami Nitrianskeho biskupstva, Nitrianskej kapituly a benediktínskeho Kláštora sv. Hypolita na Zobore a ponúka tiež písomné pamiatky o šírení kresťanstva na území severne od Dunaja. Obsahuje i informácie o založení, existencii a znovuobnovení Nitrianskeho biskupstva až do roku 1300.

Publikácia s názvom Codex diplomaticus episcopatus Nitriensis je diplomatárom Nitrianskeho biskupstva.

Autormi diplomatáru Nitrianskeho biskupstva sú Richard Marsina, Jozef Meliš a podporu vyjadril aj nitriansky diecézny biskup a historik, Viliam Judák. Obsahuje listiny od roku 796 do roku 1300, pričom niektoré z nich neboli doposiaľ nikdy publikované. Sú vzácnym dôkazom o šírení kresťanstva a organizovanej cirkevnej štruktúre v podobe diecézy,“ informovalo nitrianske biskupstvo.

Cieľom je priniesť čitateľom čo najkompletnejšiu zbierku listinnej histórie Nitrianskeho biskupstva, Nitrianskej kapituly a benediktínskeho Kláštora sv. Hypolita na Zobore. V jednej zbierke sú tak publikované listiny, ktoré sa vzťahujú k ich dejinám od najstarších čias až do roku 1300. „Je vzácne, že o bohatosti histórie Nitrianskeho biskupstva výrazne svedčia najstaršie zachované listiny, ktoré ešte pred jeho vznikom hovoria o šírení kresťanstva na našom území a následne aj o organizovanej cirkevnej štruktúre v podobe diecézy,“ vyjadril sa nitriansky biskup.

Televízia Nitrička

Forgot Password