NKN vytvorila s finančnou podporou UNICEF nové grantové programy

Zamerané sú na podporu odídencov a zbližovanie komunít v meste.

Cieľom programu s názvom Sociálna inklúzia je podpora služieb, ktoré mimovládne organizácie poskytujú pre ukrajinských odídencov v Nitre.

„Uzávierka podávania projektov, ktoré vedú k zbližovaniu a vytváraniu vzájomných dobrých vzťahov medzi ukrajinskými odídencami a ostatnými obyvateľmi mesta, je 13. mája. Poskytnuté granty budú do výšky 12.000 eur,“ uviedla Nitrianska komunitná nadácia (NKN).

Ďalší grantový program má názov Spoznajme sa. Jeho cieľom je podpora sociálnej súdržnosti, inklúzie a zbližovanie komunít žijúcich v Nitre. „Okrem toho má tiež zvýšiť občiansku participáciu skupín občanov ohrozených sociálnym vylúčením, najmä ukrajinských odídencov. Oprávnení žiadatelia sú mimovládne neziskové organizácie a neformálne skupiny občanov. Uzávierka na podávanie žiadostí o grant do výšky 2200 eur je takisto 13. mája,“ doplnila NKN.

Foto ilustračné: pixabay.com

Televízia Nitrička

Forgot Password