NKN vyhlásila novú výzvu. Grantový program je určený najmä pre základné školy

Podporené budú napríklad aktivity s environmentálnym zameraním, zážitkovým vzdelávaním a podporou pohybu u detí.

foto ilustračná (pixabay.com)

Program s názvom Strecha pre váš nápad sa v roku 2021 z pandemických dôvodov nerealizoval. Podľa Nitrianskej komunitnej nadácie (NKN) však boli financie kumulované a využijú sa na projekty schválené v aktuálne vyhlásenej výzve.

Žiadosti o grant sa prijímajú od 19. septembra do 14. októbra 2022. Schválené projekty budú realizované od novembra 2022 do konca júna 2023.

„Finančná podpora v rámci grantového programu je zameraná predovšetkým na základné školy v Nitrianskom kraji,“ uvádza NKN.

Cieľom je podporiť verejnoprospešné, dobrovoľnícke aktivity a kreatívne nápady, ktoré prispejú k skvalitneniu života v školskom prostredí.

Žiaci a učitelia v rámci programu sami identifikujú, čo by chceli zmeniť a čo im v škole chýba. Podporené budú projekty zamerané na vopred určené oblasti.

Ide o udržateľnosť zdrojov, ochranu a tvorbu životného prostredia. Konkrétne napríklad o vytvorenie, revitalizáciu exteriérov so zameraním na environmentálne prvky, podporu separovaného zberu a aktivity, ktoré vytvárajú vzťah k podobným témam.

Druhou oblasťou je podpora vzdelávania, a to formou zážitkového neformálneho vyučovania, prepájania s praxou a workshopmi.

V tretej podporovanej oblasti pôjde o aktivity zamerané na podporu a rozvoj telesnej kultúry napríklad prostredníctvom športových zón a podujatí.

„Geografický záber programu je Nitriansky kraj a maximálna výška podpory na jeden projekt je 1 300 eur,“ informuje NKN.

Televízia Nitrička

Forgot Password