NKN spustila výzvu ku grantovému programu Aby ľudia ľuďom pomáhali

Vybrané projekty budú realizované od septembra 2022 do konca mája budúceho roka.

foto ilustračná: pixabay.com

Výzvu na predkladanie žiadostí do 16. ročníka grantového programu Aby ľudia ľuďom pomáhali vyhlásila Nitrianska komunitná nadácia (NKN) spolu s partnermi. Tento rok program podporí mimovládne organizácie, ktoré sa podieľajú na riešení krízovej situácie spojenej s odídencami z Ukrajiny.

„Ide o podporu mimovládnych organizácií, ktoré okrem poskytovania prvej pomoci formou poradenstva, potravinovej a materiálnej pomoci, zabezpečujú aj programy sociálnej inklúzie utečencov,“ upresnila Ľubica Lachká, správkyňa NKN.

Podporený bude programový rozvoj organizácií v súlade s ich poslaním a stratégiou. Pôjde napríklad o strategické plánovanie, teambuilding, posilnenie dlhodobých programov, rozvoj inovatívnych programov organizácie, ktoré aplikujú nové metódy a postupy v práci s cieľovou skupinou.

K oprávneným oblastiam podpory patrí tiež posilnenie kapacity mimovládnych organizácií v rámci vzdelávania a mzdy pracovníkov a materiálne zabezpečenie dlhodobého charakteru.

Grant teda nie je určený na zaistenie krátkodobých aktivít, naopak je zameraný na dlhodobý a systematický rozvoj organizácie.

Netýka sa tiež projektov zameraných na jednotlivca, podpory politických strán, aktivít spojených s praktizovaním náboženstiev a filozofií alebo podnikateľských aktivít.

Uzávierka žiadostí je 2. septembra do polnoci. Jeden projekt môže získať maximálne 3000 eur.

„O grant môžu požiadať mimovládne organizácie so sídlom v meste Nitra alebo aktivitami realizovanými v meste Nitra s minimálne 3 ročnou pôsobnosťou a viditeľnými výsledkami činnosti. Organizácie môžu mať nasledovnú právnu formu: nadácie, občianske združenia, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby,“ dopĺňa NKN.

Televízia Nitrička

Forgot Password