NKN podporí verejnoprospešné projekty z grantového programu Klub darcov

Ako informovala, tento rok sa o podporu uchádza deväť projektov.

Nitrianska komunitná nadácia

 O tom, ktoré projekty postúpia do finále a ktoré napokon získajú grant, rozhodnú členovia Klubu darcov.

Svoje hlasy môžu dať jednotlivým zámerom v elektronickom hlasovaní do 20. novembra.

„Do finále postupuje každý projekt, ktorý v tomto hlasovaní získa 20 a viac hlasov. Druhé kolo hlasovania bude prebiehať na slávnostnom podujatí Klub darcov 26. novembra. Pozvánku na podujatie získa každý darca, ktorý do tohto dátumu daruje do programu minimálnu sumu 20 eur,“ pripomenula nadácia.

Ako doplnila, na záverečnom hlasovaní sa definitívne rozhodne o poradí projektov vo finále a o tom, ktoré z nich napokon dostanú grant.

„Hlasy získané v rámci elektronického hlasovania budú pripočítané k hlasom, ktoré projekty dostali na slávnostnom podujatí,“ pripomenula Nitrianska komunitná nadácia (NKN).

Klub Darcov je grantovým programom NKN. Jeho cieľom je podpora inovatívnych a netradičných verejnoprospešných aktivít. Získať ju môžu projekty zamerané na rozvoj kultúry, životného prostredia, vzdelávania, ochranu ľudských práv či na podporu športu, zdravia i sociálnej inklúzie cudzincov. Každý, kto venuje do Klubu darcov sumu od jedného do 20 eur sa stáva jeho podporovateľom.

„Darovaním sumy 20 eur a viac sa stáva členom Klubu darcov,“ dodala NKN.

Zdroj foto: nkn.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password