NKN podporí prvé dva projekty na pomoc ľuďom z Ukrajiny

Ďalšie projekty budú podporené na základe priebehu súvisiacej zbierky.

foto ilustračná: pixabay.com

Nitrianska komunitná nadácia (NKN) v spolupráci s mestom Nitra vyhlásila nedávno výzvu na predkladanie projektov v grantovom programe na pomoc ľuďom z Ukrajiny. Jeho cieľom je zabezpečiť transparentnú a efektívnu podporu neziskovým organizáciám a občianskym iniciatívam pôsobiacim v Nitre.

„Aktuálne sme uzavreli prvé kolo výzvy, v rámci ktorého sme podporili dva projekty zamerané na pomoc ľuďom utekajúcim pred vojnou na Ukrajine, ktorí našli útočisko v Nitre,“ informuje NKN. Vybrané projekty organizuje Diecézna charita Nitra a Centrum pre rodinu – Nitra.

Diecézna charita už po príchode prvých odídencov zriadila vo svojich priestoroch na Samovej provizórny humanitárny sklad.

Poskytuje jednorazovú základnú potravinovú a hygienickú pomoc. Zriadili aj malý sklad so šatstvom a základným vybavením do domácnosti.

foto ilustračná: pixabay.com

V priemere denne vydávajú pomoc cca 100 ľuďom, najmä matkám s deťmi. „Keďže vojnová situácia zasiahla celý svet veľmi neočakávane, neboli sme ani my pripravení na takúto službu a potrebovali sme náš sklad, ktorý vznikol provizórne, dovybaviť predovšetkým úložnými regálmi, boxami, skriňami a tiež pomocnou technikou na presúvanie ťažkých predmetov, aby bol výdaj pomoci čo najefektívnejší,“ hovoria predkladatelia projektu.

Centrum pre rodinu – Nitra žiadal o grant na prevádzkovanie miesta hmotnej pomoci Ukrajine.

Výdajné a zberné miesto hmotnej pomoci je zriadené vo viacúčelovej hale na Klokočine. „Týždenne ho navštevuje cca 500 ľudí. Slúži aj na zber hmotných potrieb, ktoré sú na týždennej báze v spolupráci s občianskou iniciatívou Kto môže, pomôže Ukrajine adresne posielané do ukrajinských miest,“ približuje NKN. Pri práci sa tu strieda približne 30 dobrovoľníkov. Niektorí pochádzajú z Ukrajiny. Týždenne s hmotnou pomocou prichádza približne 50 ľudí týždenne

„Financie budú použité na kompenzáciu nákladov spojených s prevádzkovaním miesta (energie) alebo na personálne alebo iné náklady (napr. nákup hmotných potrieb, vybavenie výdajného miesta – police, a pod.). Aktuálne sme zrušili iné aktivity, ktoré sa v hale organizovali a boli zdrojom príspevku na energie, napr. indoor športy,“ vysvetľujú predkladatelia.

Grantová pomoc bola poskytnutá v sume 500 eur na jeden projekt. NKN bude ďalšie projekty podporovať priebežne na základe súvisiacej finančnej zbierky.

Výzva súvisí s verejnou zbierkou Nitra pomáha Ukrajine, v rámci ktorej sa k 1. máju podarilo vyzbierať takmer 2 700 eur.

Televízia Nitrička

Forgot Password