NKN otvára 2. kolo grantového programu. Tento raz bude pomoc zameraná na ukrajinské deti

Verejno-prospešné projekty budú prebiehať v predškolských zariadeniach a na základných školách v Nitre.

Foto ilustračná: Freepik

Vybrané projekty budú zamerané na materiálno-technickú a organizačnú podporu pri rôznych vzdelávacích aktivitách, ktoré sa sústredia na sociálnu inklúziu detí ukrajinských odídencov.

Realizovať sa majú najmä v predškolských zariadeniach a na základných školách v Nitre.

V druhom kole grantového programu Nitra pomáha Ukrajine sa môžu o podporu uchádzať základné školy sídliace v Nitre a predškolské zariadenia, ktoré patria pod správu mesta. O podporu sa môžu uchádzať aj neformálne skupiny minimálne troch obyvateľov, pričom minimálne jeden z nich musí mať aspoň 18 rokov.

Realizácia ich verejno-prospešného projektu bude prebiehať v Nitre. Maximálne môže byť podporená sumou 1300 eur.

Žiadosti sa budú prijímať priebežne, najneskôr do 13. januára 2023 alebo do vyčerpania finančnej alokácie na grantový program. Projekty budú realizované najneskôr do konca októbra 2023.

Televízia Nitrička

Forgot Password