Trinásť projektov mladých ľudí v Nitre podporí grantový program

Viaceré z nich budú realizované na základných a stredných školách v Nitre.

foto ilustračná: pixabay.com

Cieľom grantového programu Mladí nitrianski filantropi je podporiť mladých ľudí, ktorí pôsobia v Nitre, majú nápady a snahu robiť niečo pre svoje okolie. Program má motivovať mladých k dobrovoľníctvu a filantropii.

Trinásť projektov bolo podporených sumou 12 000 eur.

„V grantovom programe podporujeme projekty, ktoré sú zamerané najmä na: životné prostredie, šport, voľný čas, rovesnícka pomoc, pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú, čokoľvek iné, čo môže byť prínosom pre komunitu,“ informuje Nitrianska komunitná nadácia, ktorá poskytla financie na uskutočnenie nápadov.

Medzi podporenými projektami sa nachádza kamarátska šachovnica, relaxačný kútik, knižnica bližšie k nám, komunitná exteriérová zóna, dobrodružný život s knihou, z jazyka do jazyka, About us, UM (umelecká miestnosť), matematické prechádzky, Poď si hádzať – sieťové hry, Tee-pee spája, Chill zone a projekt Hájovské leto.

Viaceré z nich budú realizované na základných a stredných školách v Nitre.

„Do programu sa mohli zapojiť mladí ľudia vo veku 13-25 rokov, najmä žiaci a študenti nitrianskych základných, stredných škôl a univerzít (min. 3 v skupine). Neplnoletých účastníkov v projektovom tíme sprevádzala dospelá osoba (koordinátor, učiteľ, rodič…),“ dopĺňa informácie NKN.

Televízia Nitrička

Forgot Password