Nitru počas víkendu čaká dopravná uzávierka

Uzávierka bude prebiehať počas víkendu s ohľadom na dôležitosť a intenzitu dopravy.

foto ilustračná (pixabay.com)

Polícia Nitrianskeho kraja informovala, že v Nitre dôjde počas najbližšieho víkendu 12. a 13. júna od 7.00 do 22.00 hod. k úplnej uzávierke Kalvárskej ulice. „V úseku od križovatky s miestnou komunikáciou 8. mája po križovatku s miestnou komunikáciou Pútnicka bude prebiehať oprava povrchu vozovky po ukončenej výstavbe vodovodu,“ spresnila polícia.

Obyvateľov priľahlých bytových domov a návštevníkov Kalvárie budú na obchádzkové trasy navigovať prenosné dopravné značenia.

Vzhľadom na dopravný význam miestnej komunikácie a intenzitu premávky uzávierku naplánovali len na víkendové dni, kedy je predpoklad nižšej intenzity prepravy. Polícia žiada o rešpektovanie dopravných značení a pokynov.

Televízia Nitrička

Forgot Password