Nitru čaká ďalšie zvyšovanie: Tentokrát miestne dane

Radnica už zmeny avizovala. Poslanci rozhodli.

Foto ilustračné (zdroj: pixabay.com)

„To nie je náš výmysel, je to jednoducho holý fakt, ako ďalej prežiť v tejto samospráve. Ako udržať služby na takej úrovni, ako ich máme, minimálne,“ argumentoval primátor mesta Nitra Marek Hattas dôvody, ktoré viedli k návrhu dodatku o miestnych daniach. Podľa návrhu je potrebné zvýšiť dane za niektoré druhy stavieb, dane za psa a za ubytovanie.

Rozpočet miest a obcí musí byť zo zákona vyrovnaný alebo prebytkový, teda plusový. Podľa Združenia miest a obcí Slovenska majú mestá a obce v súčasnosti dve možnosti, ako to docieliť. Prvou je obmedzenie rozsahu verejných služieb a investícií. Tou druhou je zvýšiť dane a poplatky. V meste Nitra dôjde k rastu daní a poplatkov.

Navrhované zmeny sadzieb zvýšia predpis dane z nehnuteľností o 2 161 473 €.

Foto ilustračné

Zvyšovanie sa bude týkať vybraných daní zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy vo všetkých katastrálnych územiach Nitry. Daň za stavby na bývanie a drobné stavby sa zvýši z 0, 35 € na 0, 465 €. Rovnako sa zvyšuje daň za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo. Daň zo stavieb za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavebníctvu, stavby využívané na sklad vlastnej produkcie a administratívu sa zvyšujú z 3, 00 € na 4, 65 €.

Ročná sadzba dane z bytov za každý aj začatý m2 stúpne z 0, 35 € na 0, 465 €. Za jedného psa v bytovom dome v budúcom roku zaplatíme menej, a to 35 € namiesto pôvodných 50 €. Za psa chovaného v rodinnom dome a na pozemkoch firiem a organizácií stúpne daň zo 7 € na 12 €.

Foto ilstračné (zdroj: pixabay.com)

Zmeny sa dotknú aj sadzieb za užívanie verejného priestranstva a prenocovanie. Platnosť nadobudnú od 1. 1. 2020.

Napriek tomu, že návrh prešiel mestským zastupiteľstvom, rozhodnutiu prechádzala diskusia viacerých poslancov. Podľa poslanca Pavla Obertáša sa zmeny výrazne dotknú obyvateľov, či už priamo, alebo v podnikateľskej sfére. Radnica naopak tvrdí, že zmeny by sa obyvateľov mali dotknúť minimálne. „Snažíme sa, aby nám čo najviac zaplatili veľkí hráči, to sú firmy a podniky v priemyselnom parku, vrátane automobilky,“ povedal hovorca mesta Nitra Tomáš Holúbek. Podľa radnice zvyšovanie daní a poplatkov vychádza zo vzrastajúcich povinností, ktoré musia samosprávy hradiť. Ide napríklad o tzv. obedy zadarmo, rekreačné poukazy a platy zamestnancov v školstve.

Mestský úrad v Nitre

„Úpravu daní a poplatkov sme nerobili s radosťou, ale preto, aby sme zachovali štandard služieb, ktoré mesto poskytuje. Ale – aj mesto musí šetriť napríklad na vnútornej správe úradu, verejných obstarávaniach,“ hovorí mestský poslanec Ján Vančo. Dôležité je podľa poslankyne Rácovej aj to, kam získané peniaze pôjdu: „Ak teda pôjdu dane hore, mali by sme sa zaviazať, že pôjdu na toto a na toto“.

„Získané prostriedky musia byť viazané na rozvoj mesta, na budovanie ciest a chodníkov, ich čistenie, či výsadbu zelene,“ potvrdil mestský poslanec Ján Vančo.

Zvýšenie niektorých daní a poplatkov sa netýka len Nitry, podobné opatrenia postupne zavádzajú aj iné mestá. „Rastie cena energií, cena práce, cena sociálnych služieb. To sú všetko veci, ktoré sú mimo kompetenčného a mocenského dosahu tohto mesta a ktoréhokoľvek iného mesta a mesto na to jednoducho musí reagovať,“ vysvetlil poslanec Miloš Dovičovič. O zvýšení sa rozhodlo na novembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password