Nitru a Topoľčany by mohla spojiť štvorprúdová cesta

Jeden z variantov rýchlostnej cesty by mal viesť ponad rodinné domy. Národná diaľničná spoločnosť a Ministerstvo o ďalších alternatívach trasovania informácie neposkytli.

Aktuálne z Nitry do Topoľčian vedú cesty 1. a 2. triedy. Všetky však smerujú cez obce. Nitru a Topoľčany by však mala spojiť rýchlostná cesta R8.

Údaj sa spomína v pripravovanom územnom pláne jednej z obcí, ktorou má rýchlostná cesta prechádzať.

Táto alternatíva trasy sa napája od R1 – križovatka Lehota a v obci Zbehy prechádza aj nad rodinné domy.

Trasa je len jedným z viacerých variantov. Ministerstvo dopravy a výstavby SR bližšie informácie týkajúce sa možných trás neposkytli. „Zo strany Ministerstva financií boli v decembri 2017 odsúhlasené súťažné podklady na Štúdiu realizovateľnosti stavba R8 Nitra – križovatka R2. Následne, minulý rok bolo vyhlásené verejné obstarávanie pre túto stavbu vrátane multimodálneho posúdenia. Zmluva o dielo bola podpísaná vo februári a aktuálne sa spracováva Štúdia realizovateľnosti,“ vyjadrila sa pre TV Nitrička Michaela Michalová, hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti. Účelom Štúdie je zhodnotiť možnosť realizácie stavby a výber najvhodnejšej alternatívy. Pri posudzovaní viacerých možností sa bude podľa Ministerstva dopravy a výstavby SR brať do úvahy technické, funkčné, dopravné, ekonomické a environmentálne najvýhodnejšie riešenie.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password