Nitriasnky samosprávny kraj pripravuje rekonštrukcie viacerých úsekov ciest

Na ich financovanie chce využiť peniaze z európskych fondov.

Krajskí poslanci už na svojom rokovaní schválili spolufinancovanie projektov, ktoré môže dosiahnuť sumu približne 950.000 eur.

Medzi projektmi, ktoré sa uchádzajú o dotáciu, je aj rozsiahla rekonštrukcia mosta na Cabajskej ulici v Nitre.

„Aktuálny stavebno-technický stav mosta je stupeň V., teda zlý. Súčasťou rekonštrukcie mostného objektu je aj oprava priľahlých úsekov cesty v celkovej dĺžke 103 metrov. Okrem toho sa počíta s rekonštrukciou verejného osvetlenia a tiež komplexnou výmenou mostného zvršku, s novým obslužným schodiskom a sanáciou betónových plôch,“ uviedol Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK).

Kraj chce získať nenávratný finančný príspevok aj na rekonštrukciu cesty II/511 2 v úseku medzi Dolným Ohajom a Hurbanovom.

„Dĺžka modernizovaného úseku je takmer 23 kilometrov. Modernizácia bude riešiť zlepšenie technického stavu cesty spolu so spevnením krajníc a svahov cestného telesa, odvodnením vozovky a vybudovaním bezpečnostných prvkov dopravnej infraštruktúry. Využité budú aj inovatívne smart riešenia v podobe inteligentného značenia, digitálnych tabúľ, integrovaných senzorov a zariadení na detekciu premávky,“ konštatuje sa v projektovom zámere.

Modernizáciou má prejsť aj viac ako 15-kilometrový úsek medzi obcou Drženice a hranicou NSK s Banskobystrickým krajom. Rekonštrukcia má priniesť zlepšenie technického stavu vozovky, doplnenie nevyhovujúcich cestných zvodidiel a trvalého dopravného značenia.

„Aj v tomto prípade budú využité inovatívne riešenia použitím inteligentného značenia, digitálnych tabúľ, integrovaných senzorov a zariadení na detekciu premávky,“ doplnil Úrad NSK.

Foto ilustračné: pixabay.com

Televízia Nitrička

Forgot Password