Nitriansky veľprepošt udelil sviatosť birmovania zoborskej mládeži

V miestnom farskom Kostole sv. Urbana v Nitre na Zobore sa počas roka pripravovalo na prijatie sviatosti birmovania 22 mladých chlapcov a dievčat.

Birmovanie je sviatosť, pri ktorej dostávame plnosť darov Ducha Svätého. Poznáme 7 darov Ducha Svätého, ktorý dostal každý pobirmovaný kresťan (ako doplnenie krstných milostí): múdrosti, rozumu (rozlišovania), rady, sily, poznania, nábožnosti, bázne pred Bohom. Tak ako sme dostali aj iné dary, napríklad talenty na hudbu, jazyky atď…, aj duchovné dary môžeme rozvíjať, ale rovnako ich môžeme aj zakopať pod zem.

Vo farnosti sv. Urbana na Zobore v Nitre sa 29. septembra 2019 uskutočnila liturgická slávnosť, počas ktorej v miestnom farskom Kostole sv. Urbana prijalo sviatosť kresťanskej dospelosti 22 mladých kresťanov.

Sv. omšu celebroval nitriansky veľprepošt Štefan Vallo spolu s miestnymi farármi Milanom Polákom a Andrejom Čajom Opus J. S. S. V homílii nitrianskeho veľprepošta zaznelo viacero hlbokých myšlienok súvisiacich s realitou kresťanstva v súčasnosti, v ktorých dominovali úvahy na tému zmyslu a významu sviatosti birmovania. Objastnil tiež symboliku Ducha Svätého v ohni, ktorý je zdrojom svetla, tepla a sily a ktorý mladým ľuďom osvieti cestu, rozhorí v nich lásku a dodá im silu svedčiť o Kristovi vo svojich životoch.

Nitriansky veľprepošt využil slávnostnú príležitosť a pripomenul prítomným potrebu väčšej viery v Boha, nie v seba samého, ale aj potrebu úzkeho spojenia so spoločenstvom Cirkvi a živého prijatia Ducha Svätého do života človeka. Ako povedal: „Treba nastúpiť účinnú liečbu Duchom Svätým“ a zvlášť dospelých birmovancov vyzval, aby počúvali Ducha Svätého, modlili sa, a prehlbovali si duše ako studne, aby tak boli živým chrámom Ducha Svätého.

Čo ti dala sviatosť birmovania?

„Sviatosť birmovania je pre mňa veľmi dôležitá. Dostala som pri nej dary Ducha Svätého, ktoré mi pomôžu byť vytrvalou vo viere. Moje birmovné meno je Anna. Svätá Anna bola matkou Panny Márie. Panna Mária veľmi dôverovala Bohu a uverila, že Boh ju obdaril dieťaťom – Božím Synom. Aj ja by som chcela mať takú pevnú vieru, ktorú by nezlomili ani tie najťažšie životné skúšky. Nitriansky veľprepošt nám v kázni hovoril o múdrosti, jednom zo siedmich darov Ducha Svätého. Bolo to krásne a mám nezabudnuteľný zážitok,“ povedala čerstvá birmovankyňa.

„Na prijatie sviatosti birmovania som sa dlho tešil. Základom všetkého bola dlhá príprava. Až na skúške sme sa dozvedeli, či sme sa naozaj dobre pripravili. Pred skúškou som bol plný obáv, či skúšku urobím. Po skúške som sa veľmi tešil, že som ju urobil, pretože od birmovky ma už delilo málo času. Na birmovku som chcel ísť, aby som prijal Ducha Svätého a mnoho jeho darov. Medzi nimi i dar múdrosti, ktorý tak veľmi potrebujem,“ dodal jeden zo zúčastnených.

V závere slávnosti zazneli slová vďaky birmovancov všetkým : animátorom, či kňazom, ktorí sa pričinili o to, aby dosiahnutie ich kresťanskej dospelosti bolo nielen navonok krásne, ale aj duchovne užitočné, aby sa stali zrelými kresťanmi a aktívnymi členmi farského spoločenstva. Birmovanci uskutočnili aj tradičnú finančnú zbierku.

zdroj fotiek facebook: Farnosť sv. Urbana Nitra – Zobor

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password