Nitriansky samosprávny kraj ukončil hospodárenie v roku 2022 s prebytkom

Celkové príjmy kraja vlani dosiahli takmer 267,6 milióna eur, pričom výdavky boli v hodnote 245 miliónov eur.

Vyplýva to zo zverejneného záverečného účtu Nitriansky samosprávny kraj (NSK).

„Bežný rozpočet skončil s prebytkom 12,5 milióna eur a kapitálový rozpočet so schodkom 18,5 milióna eur. Finančné operácie skončili so zostatkom 28 miliónov eur. Po usporiadaní všetkých finančných vzťahov sa do rezervného fondu NSK presúva suma vyše 11,1 milióna eur,“ uviedol riaditeľ Úradu NSK Peter Privalinec.

Ako vyplýva zo záverečného účtu, rozpočet kraja napĺňali predovšetkým daňové príjmy. Kraj z nich vlani získal necelých 143,7 milióna eur. Nedaňové príjmy priniesli do krajskej pokladnice sumu 20,2 milióna eur.

Celková zadlženosť kraja neprekračuje zákonom stanovených 60 percent. Podľa Privalinca bola vlani vo výške 14,6 percenta z bežných príjmov NSK.

„Suma splátok úverov a úrokov neprekračuje stanovených 25 percent, v NSK je na úrovni 1,72 percenta,“ pripomenul Privalinec.

Celková výška úverov NSK bola v roku 2022 v hodnote 31,9 milióna eur. Celkový dlh kraja v prepočte na jedného obyvateľa tak predstavuje sumu 47,57 eura.

Zdroj foto: FB Nitriansky samosprávny kraj

Televízia Nitrička

Forgot Password