Nitriansky samosprávny kraj patrí k samosprávam s najlepším finančným zdravím

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) patrí podľa Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) k regionálnym samosprávam s najlepším finančným zdravím.

Vyplýva to z hodnotenia za rok 2019, v ktorom INEKO vyhodnotil finančné zdravie NSK opätovne ako výborné. Kraj si celkovo najlepšie počínal v ukazovateľoch celkový dlh, dlhová služba, bilancia bežného účtu, záväzky po lehote splatnosti a záväzky aspoň 60 dní po splatnosti.

Celkové skóre sa počítalo ako priemer z týchto piatich zložiek hodnotenia.

Podľa slov predsedu NSK Milana Belicu je umiestnenie na čele rebríčka dôkazom o efektívnom a zodpovednom hospodárení kraja. „V tom pokračujeme aj v súčasnom neľahkom období, ktoré od minulého roka výrazne ovplyvňuje pandémia. Napriek tomu predpokladám, že NSK bude na základe prijatého vyrovnaného rozpočtu aj tento rok schopný zabezpečiť svoje fungovanie a zostanú mu tiež zdroje na potrebné investície,“ povedal Belica.

Televízia Nitrička

Forgot Password