Nitriansky samosprávny kraj ocenil osem osobností za rok 2019 a 2020

V Koncertnej sále Župného domu v Nitre sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK).

(zdroj: TASR) „Ocenenia boli odovzdané osobnostiam za rok 2020, ale dodatočne aj za rok 2019, pretože v dôsledku koronavírusovej pandémie sa v roku 2020 nemohlo odovzdávania najvyšších ocenení Nitrianskeho samosprávneho kraja uskutočniť,“ skonštatovala hovorkyňa predsedu NSK Oľga Prekopová.

Cenu Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2019 za osobný prínos k rozvoju stredného školstva, kultúry, histórie a historických a kultúrnych tradícií najmä pre deti a mládež v Nitrianskom samosprávnom kraji prevzal Miroslav Pius. Cenu NSK za rok 2019 za celoživotné dielo v oblasti divadelnej tvorby pre deti a mládež, ako aj reprezentáciu Nitrianskeho samosprávneho kraja doma i v zahraničí prevzala Mária Záturová. Cenu NSK za rok 2019 za mimoriadny osobný prínos k rozvoju podnikateľského sektora v Nitrianskom kraji, zavádzanie inovatívnych výrobných procesov v oblasti elektroniky a automatizácie, ako aj reprezentáciu NSK na Slovensku i v zahraničí prevzal Ján Fülöp.

Cenu Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2020 za zásluhy a osobný prínos v oblasti charity a sociálnej práce a reprezentáciu NSK na Slovensku i v zahraničí prevzal Juraj Barát. Cenu NSK za rok 2020 za zásluhy a osobný prínos v oblasti archeológie a archeologických výskumov zvlášť Nitrianskeho regiónu a reprezentáciu NSK na Slovensku i v zahraničí prevzal Matej Ruttkay.

Cenu NSK za rok 2020 za zásluhy a osobný prínos v oblasti poľnohospodárstva, športu, a historickej fotografie v Nitrianskom regióne a reprezentáciu NSK prevzal Vladimír Vnuk. Cenu NSK za rok 2020 za celoživotné zásluhy a osobný prínos v oblasti poľnohospodárskej vedy a výskumu a reprezentáciu Nitrianskeho samosprávneho kraja na Slovensku i v zahraničí pre Štefana Mihinu, in memoriam, prebrala manželka zosnulého Marta Mihinová. Pamätnú plaketu predsedu NSK za celoživotné zásluhy a osobný prínos v oblasti pôdohospodárstva, krajinnej ekológie, histórie, publicistiky a verejnej služby v NSK prevzal Štefan Košovan.

Nitriansky samosprávny kraj udeľuje Cenu NSK od roku 2009 ako najvyššie vyznamenanie osobám, ktoré obzvlášť významným spôsobom prispeli k rozvoju kraja, obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými činmi a zaslúžili sa o rozvoj priateľstva medzi národmi a regiónmi sveta.

Cena pozostáva zo zlatej plakety, pamätnej listiny a finančného ocenenia v sume 1000 eur. Získalo ju už 29 osobností.

foto: NSK

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: marko.mikulasik@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password