Nitriansky kraj udelil najvyššie vyznamenania piatim osobnostiam, z toho jedno in memoriam

Ocenenými sú Zuzana Rehák-Štefečeková, Žofia Martišová, Ladislav Petrovič, Lászó Szigeti a Dušan Argaláš.

Vo štvrtok 9. júna sa v historických priestoroch Župného domu v Nitre uskutočnilo slávnostné odovzdávanie Cien Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK).

Cena NSK patrí každoročne osobám, ktoré obzvlášť významným spôsobom prispeli k jeho rozvoju, obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými činmi a zaslúžili sa o rozvoj priateľstva medzi národmi a regiónmi sveta.

Za rok 2021 si najvyššie vyznamenania z rúk predsedu NSK Milana Belicu prevzali:

Zuzana Rehák-Štefečeková, rodáčka z Nitry, športová strelkyňa v disciplíne trap, príležitostne aj mix trap. V disciplíne trap po strieborných medailách z Pekingu v roku 2008 a z Londýna v roku 2012 získala v roku 2021 v Tokiu zlatú medailu a stala sa olympijskou víťazkou.

  • Cenu NSK získala za mimoriadne športové výkony, dosiahnuté výsledky, medailové umiestnenia a reprezentáciu Nitrianskeho samosprávneho kraja na Slovensku i v zahraničí.

Žofia Martišová, herečka. Od roku 1965 je členkou umeleckého súboru Krajového divadla a neskôr Divadla Andreja Bagara v Nitre. Za viac ako 55 divadelných sezón v Nitre stvárnila viac ako 150 hereckých postáv.

  • Cenu NSK získala za celoživotné zásluhy v oblasti divadelného a filmového umenia a reprezentáciu Nitrianskeho samosprávneho kraja na Slovensku i v zahraničí.

Ladislav Petrovič, bývalý úspešný reprezentant v hode diskom. Dvojnásobný majster Slovenska a majster ČSSR. Ešte ako 61-ročný hodil disk do vzdialenosti 51,52 m a pre Slovensko získal na MS a ME veteránov 6 bronzových a 2 strieborné medaily. Ešte viac úspechov zožal ako tréner. Vychoval 18 majstrov ČSSR a 47 majstrov Slovenska v hode oštepom, diskom a guľou.

  • Nositeľom Ceny NSK sa stal za celoživotné zásluhy, osobný prínos v oblasti rozvoja športu, dosiahnuté výsledky, medailové umiestnenia a reprezentáciu Nitrianskeho samosprávneho kraja na Slovensku i v zahraničí.

Lászó Szigeti, in memoriam, cenu prevzala manželka zosnulého Mária Szigeti.

Profesionálny život Lászóa Szigetiho bol úzko spätý hlavne s oblasťami školstva, vzdelávania a regionálnej politiky, na ktorých mu vždy mimoriadne záležalo. Či už v pozíciách pedagóga alebo riaditeľa školy v Štúrove, tak aj v úlohe politika v pozíciách poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, štátneho tajomníka, ministra školstva Slovenskej republiky, ale aj ako poslanca Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja a Mesta Štúrovo. Vo februári tohto roku po ťažkej chorobe ukončil svoju pozemskú púť.

  • Cenu NSK in memoriam za rok 2021 získal za zásluhy a osobný prínos v oblasti rozvoja vzdelávania, regionálneho školstva, regionálnej politiky a reprezentáciu Nitrianskeho samosprávneho kraja na Slovensku i v zahraničí.

Mons. Dušan Argaláš

  • Pamätnú plaketu predsedu NSK za zásluhy a osobný prínos pre rozvoj a zachovávanie duchovného a kultúrneho dedičstva v Nitrianskom regióne a propagáciu Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Televízia Nitrička

Forgot Password