Nitriansky kraj ponúka lekárom príspevky na modernizáciu ambulancií

Dotácie majú pomôcť najmä začínajúcim lekárom, ktorí zriaďujú novú ambulanciu v oblastiach s nedostatočnou zdravotnou starostlivosťou.

Dotáciu v celkovej výške 40 000 eur môžu od Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) získať lekári na chod svojich ambulancií. O jej poskytnutie môžu požiadať do 13. marca, na investícii sa však musia podieľať päťpercentným spolufinancovaním.

Požiadať o dotáciu môžu aj lekári, ktorí preberajú alebo obnovujú činnosť ambulancie po inom lekárovi, ktorý ukončil činnosť či odišiel do dôchodku.

„Uvedené typy ambulancií sa musia nachádzať v oblasti s nedostatkom lekárov v odboroch všeobecné lekárstvo, pediatria a dorastové lekárstvo a zubné lekárstvo,“ uviedol NSK. Kraj chce pomocou finančných príspevkov prilákať lekárov do regiónov, kde sú zdravotnícke služby poskytované obmedzene alebo chýbajú úplne. Lekárov je na Slovensku nedostatok a mnohí sú už vo vyššom veku. „Situácia v menších a vidieckych regiónoch môže byť čoskoro kritická,“ uviedol predseda NSK, Milan Belica.

Televízia Nitrička

Forgot Password