Nitriansky kraj podpísal memorandá k rozvoju parašportu a hádzanej na území kraja

Všetky strany sa zaviazali k vzájomnej spolupráci pri rozvoji športu pre zdravotne znevýhodnenú mládež a hádzanú.

foto ilustračná (pixabay.com)

Memorandum, ktoré Nitriansky samosprávny kraj podpísal so Slovenským paralympijským výborom (SPV) má za úlohu podporovať aktivity stredoškolskej mládeže so zdravotným znevýhodnením na území kraja. Okrem toho ide aj o vzájomnú propagáciu a šírenie dobrého mena.

„Obe strany tým potvrdili svoju vôľu vzájomne spolupracovať a rozvíjať v Nitrianskom kraji šport pre znevýhodnených – parašport,“ uvádza NSK.

Memorandum o spolupráci bolo schválené krajskými poslancami. V budove Župného domu v Nitre ho podpísali predseda NSK Milan Belica a predseda SPV Ján Riapoš. V rámci podpory aktivít má spolupráca význam aj pri integrácii parašportovcov do spoločenského života prostredníctom športu.

SPV zatiaľ podpísalo memorandá so štyrmi samosprávnymi krajmi. Ich cieľom je priniesť parašport do všetkých regiónov Slovenska a bližšie k ľuďom, ktorí by sa mu v budúcnosti mohli venovať.

„Paralympijský šport má v NSK výbornú tradíciu. Verím, že sa nám ju podarí nielen udržať, ale aj rozvinúť,“ uviedol Ján Riapoš. Dodal, že SPV v tomto letnom období upozorňuje ľudí pred skokmi do vody, ktoré sa môžu skončiť úrazom. Prevencia je tak jednou z ich aktivít.

Druhé memorandum sa zameria na rozvoj hádzanej.

Predseda NSK ho podpísal s prezidentom Slovenského zväzu hádzanej Jaroslavom Holešom a riaditeľkou Spojenej školy v Šali Annou Keseliovou. „Cieľom spolupráce je vytvorenie modelu vzájomnej spolupráce a podpory rozvojových programov hádzanej na území Nitrianskeho kraja a zabezpečenie športovej prípravy žiakov Spojenej školy,“ informuje NSK.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password